Općina Primošten prikuplja ponude za kredit od 10 milijuna kuna za izgradnju ulice Podakraje i Put Murve

PrimostenPlus
od PrimostenPlus veljača 18, 2019 10:38

Općina Primošten prikuplja ponude za kredit od 10 milijuna kuna za izgradnju ulice Podakraje i Put Murve

Općina Primošten je na službenim stranicama objavila poziv gospodarskim subjektima da sudjeluju u podnošenju ponuda za dugoročni kredit od 10.000.000,00 kn koji bi se koristio od 31.10.2019. do 15.10.2021. za izgradnju III. kraka Primošten-Ulica Podakraja i Put Murve. Kredit bi se otplaćivao 15 godina bez počeka.

 

„DUGOROČNI KREDIT ZA FINANCIRANJE IZGRADNJE III. KRAKA PRIMOŠTEN-ULICA PUT MURVE, ULICA PODAKRAJA“

Općina Primošten objavljuje na svojim web stranicama Poziv za prikupljanje ponuda za dugoročni kredit za financiranje izgradnje III. kraka Primošten-Ulica Podakraja i Put Murve. Pravo sudjelovanja imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti, a mogu sudjelovati u postupku nadmetanja podnošenjem cjelokupne ponude za, u skladu sa slijedećim zahtjevima i uvjetima:

1. Korisnik kredit: OPĆINA PRIMOŠTEN, ULICA SV. JOSIPA 7 OIB:16878804200

2. UVJETI KREDITA 2.1. Namjena kredita Dugoročni kredit za financiranje izgradnje III.kraka Primošten- Ulica Put Murve i Ulica Podakraja
2.2. Iznos i valuta kredita 10.000.000,00 kn
2.3. Rok i način korištenja kredita Rok korištenja:31.10.2019.-15.10.2021.
Način korištenja: sukcesivno, isplatom na račun dobavljača/izvođača radova ili na račun korisniku kredita, u skladu sa Zahtjevom Korisnika kredita za korištenje Kredita, temeljem vjerodostojne dokumentacije o namjenskom korištenju kredita(računi, građevinske situacijem, ugovori i sl.)
2.4. Rok i način vraćanja kredita Rok vraćanja: 15 godina bez počeka
Način vraćanja: otplata mjesečnim ratama 01.01.2020.-31.12.2034.
2.5. Redovna kamata Fiksna ili promjenjiva, obračun i plaćanje mjesečno

3. INSTRUMENT OSIGURANJA POVRATA KREDITA:
3.1. Suglasnost Vlade RH za zaduživanje – DA

3.2. Zadužnica i mjenica, fiducija Općine Primošten – DA

4. OSTALO 4.1. Rok podnošenja ponude: Rok za dostavu ponude: ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena i zaprimljena najkasnije 28.02.2019. godine do 14:00 h. Otvaranje ponude nije javno.
4.2. Način dostave ponude: Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa nazivom dokumenta „Dugoročni kredit za dugoročni zajam III.kraka Primošten“ na adresu Ulica Sv. Josipa 7,22202 Primošten, sa naznakom „NE OTVARAJ“
4.3. Rok valjanosti ponude 60 dana od dana predaje ponude
4.4. Poziv za podnošenje ponude prilažemo: – Financijska izvješća OPĆINE PRIMOŠTEN za 2018. godinu – Plan proračun za 2019. godinu.
4.5. Dokumentacija koju Ponuditelj kredita treba dostaviti Općini Primošten Troškovnik kredita Otplatni plan kredita
4.6. Mogućnost prijevremene otplate kredita Bez naknade

podakraje primosten

PrimostenPlus
od PrimostenPlus veljača 18, 2019 10:38