Vodovod nije povećao cijene Primoštencima, samo naplaćuju za njih

PrimoštenPlus
od PrimoštenPlus studeni 15, 2014 13:21

Vodovod nije povećao cijene Primoštencima, samo naplaćuju za njih

Iz ureda direktora šibenskog poduzeća Vodovod i Odvodnja Mihe Mioća, priopćenjem su se oglasili o poskupljenju vode u Primoštenu pa objašnjavaju kako oni samo provode naplatu, a nisu odgovorni za povećanje cijene niti taj novac ostaje njima

Zbog odluke Općinskog vijeća Općine Primošten od 22. rujna 2014. kojom je određena naknada za razvoj odvodnje Općine Primošten, za sve korisnike vodnih usluga na području Općine Primošten, u dijelu javnosti pojavile su se informacije da je Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik povećao cijene svojih usluga.

Ovom obavijesti želimo istaknuti da je isporučitelj usluge javne odvodnje za područje općine Primošten, poduzeće Primošten odvodnja d.o.o. a ne Vodovod i odvodnja d.o.o.Šibenik, te da je ovo Društvo dužno postupiti prema odluci Općinskog vijeća Općine Primošten i ima zakonsku obavezu u njihovo ime vršiti obračun i naplatu gore spomenute naknade, a tako prikupljena sredstva nisu prihod Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik niti su dio cijene usluge vodoopskrbe koju vrši ovo Društvo, već predstavljaju prihod trgovačkog društva Primošten odvodnja d.o.o,’ piše u priopćenju Vodovoda.

vodovod

– Sredstva prikupljena naplatom gore navedene naknade, Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik doznačuje na račun trgovačkog društva Primošten odvodnja d.o.o., kojemu doznačena sredstva služe pokriću troškova gradnje novih, rekonstrukcije i održavanja postojećih građevina odvodnje općine Primošten sukladno ‘Planu gradnje komunalnih vodnih građevina’ koji donosi skupština trgovačkog društva Primošten odvodnja d.o.o. Primošten – kažu u Vodovodu i zaključuju:

vodovod

Naknada za razvoj odvodnje Općine Primošten, i to u iznosu od tri kune po kubiku za kućanstvo i četiri kune po kubiku za gospodarstvo s godišnjom potrošnjom do 15.000 kubika za proteklu godinu, a 5 kuna po kubiku s potrošnjom protekle godine većom od 15.000 kubika, predstavlja u cijelosti prihod trgovačkog društva Primošten odvodnja d.o.o. i ono s istom raspolaže prema svojim planovima i programima.

Izvor: ŠibenikIn

Foto: Ivan Huljev

PrimoštenPlus
od PrimoštenPlus studeni 15, 2014 13:21