Nik Tourist Service

OPĆINA PRIMOŠTEN: Poziv za sazivanje 14. sjednice Općinskog vijeća

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 22 srpnja, 2015 08:48

OPĆINA PRIMOŠTEN: Poziv za sazivanje 14. sjednice Općinskog vijeća

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                              

                                                                                                -SVIMA-

 

 

PREDMET:Poziv za 14.sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na 14. redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 27. srpnja ( ponedjeljak ) 2015. godine s početkom u 11,00 sati, u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

 

    Predloženi dnevni red:

1.Polugodišnje Izvješće Načelnika o radu za period od 01.01. do 30.06. 2015. godine

 

2.Prijedlog  Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi  izmjena i  dopuna Urbanističkog

plana uređenja šireg područja  naselja „Primošten“ ( „Služben vjesnik  Općine Primošten“

broj 1/14)

 

3.Prijedlog  Odluke o   izradi Urbanističkog  plana uređenja „Aurora“ i stavljanju van snage

Urbanističkog plana uređenja  Ugostiteljsko turističke  tzone Aurora – Zona T2 – Turističko

naselje ( „Služben vjesnik  Općine Primošten“ broj 13/12)

 

 1. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko

turističke zone Huljerat – Bajna Draga T3

 

 1. Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2015. godine s

Proč. tekstom Plana nabave  Općine Primošten za 2015. godine

 

 1. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Primošten za razdoblje do kraja
 2. godine

 

 1. Suglasnost na Pozajmicu Sportskom društvu LIGNJA“ iz Primoštena

 

 1. Prijedlog Odluke o rekonstrukciji kanalizacije u Ulici Josipa bana Jelačića u Primoštenu s

prebacivanjem postupka javne nabave na „PRIMOŠTEN ODVODNJU „ d.o.o.

 

 1. Zapisnik s Odlukama 06. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten i

Suglasnost Općinskog vijeća na: proč. tekst Statuta Dječjeg vrtića Općine Primošten,

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i radu te Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju

Prava obveza korisnika  usluga

 

 1. Prijedlog Odluke o zajedničkom financiranju radova građenja kanalizacijskog kolektora u

Ulici Porat u Primoštenu

 

 1. Zahtjev knjižnice „Dr. Ante Starčević 1912.“ Za doznaku sredstva iz proračuna

 

 1. Prijedlog Odluke o jamstvu Općine Primošten za zaduženje Komunalnog poduzeća

„BUCAVAC“  namijenjenog građenju nove zgrade komunalnih poduzeća u

vlasništvu Općine Primošten

 

 1. Prijedlog Odluke o IV. Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća

Službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten

 

 1. Prijedlog Odluke o VI. Izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine

Primošten

 

 1. Prijedlog odluke o izradi projektne dokumentacije za stepenice s Ulice Grgura Ninskog

na Zagrebačku ulicu na dijelu  čest. zem. 19666/2 k.o. Primošten

 

 1. 16. Prijedlog Odluke o nabavi izrade stepenica s Ulice Grgura Ninskog na Zagrebačku ulicu

na dijelu  čest. zem. 19666/2 k.o. Primošten

 

 1. Prijedlog odluke o uvrštavanju u prostorno plansku dokumentaciju vrha brda „ GAJ“

u površini od cca 5 ha u zaštićeno područje  /na županijskom i lokalnom nivou/

 

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općinskog vijeća na preostale isplaćene donacije

tijekom 2015.

 

 1. Prijedlog Odluke o nabavi radova proširenja postojećeg i izradi dijela novog puta

od magistrale do vrha Gaja

 

 1. Prijedlog Odluke o namjeri kreditnog zaduživanja Općine Primošten

 

 1. Prijedlog Odluke o nabavi dugoročnog kredita

 

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općinskog vijeća na ostale provedene postupke

bagatelne nabave tijekom 2015.

 

 1. Prijedlog Odluke o financiranju radova gradnje vodovodnog cjevovoda i uređenja

prometnice  u Ulici Porat u Primoštenu

 

24.Prijedlog Odluke o izradi škarpe – podzida  u dužini 500m

 

 1. Prijedlog Odluke o sanaciji šetnice Bilo – Primošten na potezu Bilo – Dolac – Autocamp

 

 1. Zamolba KRISTINE d.o.o. The Legends pub Primošten u svezi plaćanja potroška vode

 

 1. Zamolba Radić Zdravka za zamjenu terena

 

 1. 28. Odluka o cijenama „BUCAVCA“ D.O.O. za parking na Novoj Rivi

 

29.Prijedlog Odluke o  izradi projektne dokumentacije  za ishođenje građevinske dozvole za

izgradnju Doma za starije i nemoćne u Širokama

 

 1. Prijedlog Odluke o izradi projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za

izgradnju zgrade komunalnih poduzeća Općine Primošten

 

 1. Prijedlog Odluke o realizaciji preuzetih obveza po članku Ugovoru o kupoprodaji

Sklopljenog između Općine Primošten i TOMMY“d.o.o.  uključujući ovlaštenje

Načelnika za daljnje postupanje u svezi prava građenja s HEP-om

 

 1. 32. Zamolba Primošten Panorame „ d.o.o. u pogledu plaćanja komunalnog doprinosa za 6

novih stambenih zgrada u Ulici Rupe u Primoštenu

 

 1. 33. Prijedlog odluke o zabranio stvaranja buke i glazbe na otvorenom

 

 1. Paket zamolbi za komunalni doprinos

 

 

 

 

 

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                   Vinko Bolanča

 

 

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38, Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić. Ribarska 22, Primošten
 10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten
 11. Josip Gracin , Splitska 43, Primošten
 12. Jere Luketa, Sv. Jurja 6, Primošten

 

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 22 srpnja, 2015 08:48