Nik Tourist Service

Poziv za sazivanje svečane i radne 12.sjednice Općinskog vijeća

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 7 svibnja, 2015 12:41

Poziv za sazivanje svečane i radne 12.sjednice Općinskog vijeća

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                                                                -SVIMA-

PREDMET: Poziv za sazivanje svečane i radne 12. sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na svečanu i redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana  08. svibnja (petak ) 2015. godine s početkom u 11,00 sati, u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

uoči 10. svibnja službenog Dana Općine Primošten i Blagdana Gospe od Loreta. 

 

 

    Predloženi dnevni red:

 1. Godišnje Izvješće Načelnika o izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2014.godinu
 1. Promemorija Primoštena d.d. i Općine Primošten / sufinanciranje opremanja Zdravstvene

stanice – Do zdravlja u Primoštenu/

 1. Prijedlog Odluke o V Izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine

Primošten

 1. Prijedlog Pravilnika o načinu i naplati parkiranja na parkiralištima na području Općine

Primošten

 1. Prijedlog Odluke o izvođenju radova na „ Gomili na Garbini“ iza Vile Fenč
 1. Prijedlog Odluke o uređenju odvojka „Put Glavičice „ dekorativnim betonom
 1. Prijedlog Odluke o izradi školjere od Vile Fenč prema Maloj Raduči
 1. Prijedlog Odluke o sanaciji 120 m2 asfalta u Bilom
 1. Izvješće o financijskom poslovanju „Bucavca“ d.o.o. za 2014. godinu
 1. 10. Odluka „Bucavca“ d.o.o. o utvrđivanju godišnjih financijskih  izvješća za 2014.
 1. Odluka „Bucavca“ d.o.o. o uporabi dobitka za 2014.

12.Suglasnost Općinskog vijeća na provedene postupke javne nabave Naručitelja:

1./Općine Primošten / Odluku o odabiru s Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda i

Ugovorom o javnoj nabavi/ za:

a/  radove asfaltiranja u površini od 10000 m2 u više navrata po potrebi na području

Općine Primošten

b/  rekonstrukcije  nogometnog igrališta

 1. „BUCAVCA“ d.o.o.  na provedeni postupak javne nabave  za nabavu četiri nova

električna vozila

 

 1. Prijedlog Odluke o financiranju radova građenja kanalizacijskog kolektora u Ulici Porat u

Primoštenu

 1. Prijedlog II Izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima
 1. Prijedlog Izmjene i dopune Plana davanja koncesija Općine Primošten za 2015. godinu
 1. Prijedlog Izmjene i dopune Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija na

području Općine Primošten za razdoblje od 2013. do 2015. godine

 1. Prijedlog Odluke o broju koncesija za davanje koncesije za obavljanje komunalne

djelatnosti  javnog linijskog  prijevoza putnika na području Općine Primošten s

b/ Prijedlogom odluke o izradi  studije opravdanosti  davanja koncesije i analize koncesija

za potrebe Općine Primošten.

 1. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za davanje koncesije za obavljanje komunalne

djelatnosti  javnog linijskog  prijevoza putnika na području Općine Primošten s

Zamolbom Srećka Bolanča

 1. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja o povjeravanju poslova preuzimanja i prijevoza

umrle osobe i posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili  sudske

medicine na području Općine Primošten

 1. Zapisnik s Odlukama 02. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten D.V.

„BOSILJAK“

 1. Zapisnik s Odlukama 03. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten D.V.

„BOSILJAK“

 1. Suglasnost Općinskog vijeća na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Općine Primošten sa

Zapisnikom s Odlukama 04. sjednice Upravnog  vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten

 1. Zapisnik s Odlukama 05. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten o

Suglasnost Općinskog vijeća na Statut Dječjeg vrtića Općine Primošten i

24.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi strategije razvoja Općine Primošten

 1. Prijedlog Odluke o izgradnji nove javne rasvjete
 1. Suglasnost na Ugovor o zakupu dijela nekretnine za potrebe Općine Primošten u svrhu

postavljanja  reklamnih panoa

 1. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2015. godinu
 1. Izvješće o financijskom poslovanju Narodne knjižnice i čitaonice „Dr. Ante Starčević

1912“ za 2014. godinu

 1. Izvješće o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Općine Primošten za 2014. godinu
 1. Izvješće o financijskom poslovanju DVD „PRIMOŠTEN“ za 2014. godinu

31.Zamolba  za korištenjem lokacije  na odmaralištu pokraj Marine Lučice za prodaju

vlastitih proizvoda

 1. Prijedlog Odluke o prigodnom obilježavanu Dana Općine Primošten iu čast blagdanu

Gospi od Loreta                   

 1. Paket zamolbi za komunalni doprinos

 

Klasa:021-06/15-01/8

Ur.broj:2182/02-01-15-1

Primošten, 30.travnja 2015.

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                   Vinko Bolanča

 

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38, Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić. Ribarska 22, Primošten
 10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten
 11. Josip Gracin , Splitska 43, Primošten
 12. Jere Luketa, Sv. Jurja 6, Primošten
 13. Ante Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten

 

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 7 svibnja, 2015 12:41