VAŽNO – Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 28 ožujka, 2020 07:00

VAŽNO – Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe

MJERE MINISTARSTVA TURIZMA ZA POMOĆ GOSPODARSTVU USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

  • Odgoda ili oslobađanje plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače (paušal)

Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu stupio je na snagu 26.03.2020. godine, a možete ga pronaći na slijedećoj poveznici: NN 36/20
Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se u 2020. godini plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju bi bili obvezni platiti za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Također, za cijelu 2020. godinu te se osobe oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete.
Mjera se odnosi samo na osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Cilj mjere je ublažavanje financijskog udara na osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kao obveznike plaćanja turističke pristojbe s obzirom da su pogođeni nastalom situacijom s koronavirusom jer turističku pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu po krevetu, a ne po noćenju.

Provedbena tijela za ovu mjeru su Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica. Informacija o navedenoj mjeri će biti provedena preko sustava eVisitor stoga se navedene osobe ne moraju nigdje javljati, odnosno obrada podataka će biti automatska preko sustava eVisitor.

Za sve informacije o provedbi ove mjere kontaktirajte Ministarstvo turizma na adresu elektroničke pošte [email protected]

  • Odgoda plaćanja naknade za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima

Uredba o dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 31/2020) stupila je na snagu 19.ožujka 2020. godine, a možete je pronaći na sljedećoj poveznici: NN 31/20

S obzirom na izvanrednu situaciju vezano uz epidemiju koronavirusa, Uredbom o dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske, odgađa se naplata koncesijske naknade na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske do 30. studenog 2020. godine s ciljem ublažavanja prvog financijskog udara na turistički sektor, a kako bi se osiguralo vrijeme potrebno za analizu nastale štete i eventualno poduzimanje daljnjih mjera u cilju stabilizacije turističkog sektora i zadržavanja radnih mjesta.

Mjera se odnosi na trgovačka društva koja obavljaju turističku djelatnost temeljem zahtjeva za dobivanje koncesije na suvlasničkom dijelu Republike Hrvatske za korištenje kampa, sukladno članku 8. stavku 1. Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (Narodne novine, broj 92/10).

Cilj predmetne dopune je ublažavanje financijskog udara na turistička društva koja obavljaju turističku djelatnost u kampovima na zemljištu u suvlasništvu Republike Hrvatske.

Ministarstvo turizma kao provedbeno tijelo će nastaviti s aktivnostima utvrđivanja visine koncesijske naknade te će obavijestiti obveznike plaćanja o visini stalnog i promjenjivog dijela koncesijske naknade čije plaćanje je odgođeno do 30. studenog 2020. godine.

Za sve informacije o provedbi ove mjere kontaktirajte Ministarstvo turizma na adresu elektroničke pošte [email protected].

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 28 ožujka, 2020 07:00