FORA PLUS – Tri marčane bure

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 18 ožujka, 2022 21:00

FORA PLUS – Tri marčane bure

Pučka vjerovanja uz ožujak vezuju tri “marčane bure” – što ima temelja u činjenici da je ožujak jedan od najvjetrovitijih mjeseci na Jadranu, a bura najčešći vjetar. Pučki meteorolog čak predviđa i tri datuma u ožujku u kojima se bura javlja, ali su oni različiti u pojedinim krajevima. Osobito često se navode 7., 17. i 27. ožujka, a ponegdje – na srednjodalmatinskim otocima – 7., 14. i 21. ožujka. Te “prognoze” treba uzeti s rezervom jer se dogodi da tih dana bura uopće ne zapuše, pa i da izostanu sve tri marčane bure. Klimatolozi DHMZ-a napravili su verifikaciju datuma pojave bure (objavljeno u meteorološkom časopisu Jadranska meteorologija) koje spominje pučku meteorolog, no utvrđeno je da pri nadnevci stvarnog pojavljivanja bure ne odgovaraju datumima pojave bure koje spominje pučki meteorolog, odnosno da nema dovoljno pravilnosti.

Jer, ožujak je razdoblje složenog prijelaza zime u proljeće, a lokalna gibanja u sklopu opće atmosferske cirkulacije nisu jednaka svake godine. Inače, na širemu splitskom području bura prosječno najčešće i najjače puše u prvoj dekadi ožujka, a najrjeđe u drugoj. Opet je česta krajem treće dekade, kad se jave jača, ali kratkotrajna zahlađenja.

Usput, mislimo da je pojavu sa fotografije uzrokovala bura zvana kamion 🙂

 

Autor: 

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 18 ožujka, 2022 21:00