Klencavica 2016 – Pravila igre

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 27 rujna, 2016 14:28

Klencavica 2016 – Pravila igre

Evo da ne bude : ja neznan, meni nitko nije rekao, a di je pisalo i sl!
Pravila igre:
Igrač stane izvan polja i baca kamenčić, prvo u polje broj 1.
Zatim skakuće redom po poljima.
Tamo gdje je jedno polje skače na jednoj nozi, a tamo gdje su dva polja skače na dvije noge, u svako polje po jedna noga. Zaključno do posljednjeg broja 7.
Na broju 7 se okrene za 180 stupnjeva i vrati se na isti način, s time da se kada dođe u polje broj 1 mora se sagnuti i uzeti kamenčić.
Nakon toga kamenčić se baca u polje broj 2 i opet odskakuće sve redom na isti način.
Ako prođe bez greške (bez gaženja granice polja ili ispadanja iz polja) nastavlja dalje sve dok ne pogriješi.
Kada pogriješi, igru preuzima sljedeći igrač-
Pobjednik je onaj tko prvi prijeđe cijelu klencavicu bez greške, ali tu će biti i naši suci koji će paziti da sve bude regularno 🙂
Ukoliko vam nije sve jasno  pogledajte prvu minutu videa u prilogu
PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 27 rujna, 2016 14:28