Plan za Kremik iz 70-ih

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 14 prosinca, 2014 20:05

Plan za Kremik iz 70-ih

Sigurno ste čuli za plan marine Kremik iz sedamdesetih godina? Evo ga:)

Sportsko-rekreacijska zona iznad marine Kremik planira se još od sedamdesetih godina prošlog stoljeća, a Studiju je tada izradio Urbanistički zavod Dalmacije. Ondašnji urbanisti osmislili su niz turističkih i sportsko-rekreacijskih sadržaja koji su trebali obogatiti ponudu Primoštena, međutim, zbog veličine zone, mnogi su ideju držali megalomanskom. Današnji planeri obuhvatili su manje prostora, a prema UPU-u budući zahvati u prostoru ne bi trebali bitno narušiti krajobraznu vizuru.

Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreacijske zone Kremik Rl dobio je konačno suglasnost ministarstva Marine Matulović-Dropulić davne 2010. godine. Gradnja novih sportskih terena, hotela, restorana i drugih atraktivnih sadržaja planirana je iznad marine Kremik prema vrhu brda Gaj, a zona obuhvata iznosi 4,38 hektara.

Bome ne izgleda loše!

image description kremik

Izvor planova: Šjor.

Text: Limun.hr

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 14 prosinca, 2014 20:05