Prijavite se za radno mjesto tajnice/ka više udruga u Primoštenu

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 5 veljače, 2017 19:29

Prijavite se za radno mjesto tajnice/ka više udruga u Primoštenu

Na osnovu suglasnosti sa Općinom Primošten, inicijativni odbor raspisuje

P R E D N A T J E Č A J

ZA JEDNU TAJNICU ili TAJNIKA VIŠE UDRUGA U PRIMOŠTENU

NADLEŽNOST TAJNICE / TAJNIKA
– Tajnica-ik obavlja stručne, administrativne i organizacijske poslove u više udruga u
Primoštenu, a izbor potvrđuje svaka Udruga temeljem svojeg Statuta.
– Zamjenjuje odsutnog Predsjednika Društva u okviru nadležnosti, temeljem Statuta Udruge.
– Sudjeluje u radu Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela upravljanja Udrugom.

UVJETI:
– Stručna sprema: SSS, VŠS, VSS. (Prednost ima ekonomski smjer).
– Poznavanje rada na računalu.
– Znanje jednog stranog jezika (engleski / njemački / talijanski).

Kandidati koji poznaju vođenje neprofitnog računovodstva ili su spremni pohađati program izobrazbe za ovu vještinu, imaju prednost pri izbor za tajnicu-ka.

OPIS POSLOVA TAJNICE/TAJNIKA:

– Provodi odluke Upravnog odbora i potpisuje Udrugu u granicama ovlaštenja,
– Vodi registar članova i odgovorna-an je za njegovo uredno vođenje,

– Prati i vrši sveukupno financijsko poslovanje Udruge na dnevnoj bazi ili prema potrebi, obavlja platni promet na internet bankarstvu, prati prihode i rashode, vodi blagajnu i sl.

– Izrađuje, vodi, pohranjuje i održava financijske i nefinancijske dokumente.
– Brine o ispunjavanju zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetim obvezama.

– Surađuje s ugovornim knjigovodstvenim servisom ili s nadležnim financijskim institucijama, ako samostalno vodi jednostavno ili dvojno knjigovodstvo Udruge.

– Priprema sjednice tijela Udruge i izrađuje dokumentaciju poslije održanih sjednica.
– Piše prijave na natječaje jednostavnih projekata i financijske izvještaje o provedbi istih.

– Obnaša i druge poslove za potrebe službe sukladno Statutu, drugim propisima i uputama Predsjednika udruge (očekivani poslovi u sportskoj luci Porat u Primoštenu).

NUDIMO:
– Organiziranje poslovanja po uputi stručnog tijela imenovanog od strane Općine Primošten.

– Imenovanje za tajnicu-ka Udruge na temelju Statuta i to do kraja mandata tijela upravljanja Udrugom, kao i reizbornost.

– Radni odnos temeljem Statuta (ugovor o radu za 4-god.mandat) ili po uputi stručnog tijela.

– Nagradu za rad na osnovu ugovorene satnice rada koju određuje stručno tijelo na temelju potpisanih ugovora sa zainteresiranim udrugama iz Primoštena. (Troškove poslovanja sufinancira Općina Primošten,a poslovi će se obavljati u jednom uredu za sve udruge.)

Pisane prijave na ovaj prednatječaj sa kratkim životopisom i izjavom o ispunjavanju uvjeta, primamo do 10. 02. 2017.g. na adresu :

INICIJATIVNI ODBOR

S.D.«LIGNJA» PRIMOŠTEN, Porat 2, 22202 Primošten, ili na e-mail: [email protected]

Napomena:

Ovaj prednatječaj je neobvezujućeg karaktera, a objavljuje se u svrhu prikupljanja mogućih kandidatura, na osnovu čega će stručno tijelo ponuditi svim udrugama u Primoštenu zajedničku tajnicu-ka i obnoviti natječaj u kojem će se uvažiti prijave na ovaj prednatječaj. Izborna skupština S.D.“LIGNJA“PRIMOŠTEN od 18.12.2016.g. prihvatila je ovakav način imenovanja zajedničke tajnice-ka, a o rezultatu ovog prednatječaja, ovisit će izbor novih tijela upravljanja.

Informacije na tel.: 099 5948932
Za INICIJATIVNI ODBOR:
Primošten, 04. 02. 2017.god. Ivica Pancirov

Foto:Pixabay.com
PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 5 veljače, 2017 19:29