Raspored radionica za listopad 2021. u sklopu projekta “Revitalizacija Primoštena

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 30 rujna, 2021 09:18

Raspored radionica za listopad 2021. u sklopu projekta “Revitalizacija Primoštena

Raspored radionica za listopad 2021. u sklopu projekta “Revitalizacija
Primoštena” – Radionice/predavanja održavat će se preko
aplikacije ZOOM kao i do sada

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 30 rujna, 2021 09:18