Raspored radionica za siječanj 2022. u sklopu projekta “Revitalizacija Primoštena

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 3 siječnja, 2022 10:02

Raspored radionica za siječanj 2022. u sklopu projekta “Revitalizacija Primoštena

Raspored radionica za siječanj 2022. u sklopu projekta “Revitalizacija
Primoštena” – Radionice/predavanja održavat će se preko
aplikacije ZOOM  kao i do sada

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 3 siječnja, 2022 10:02