STARA PRIMOŠTENSKA PRIPOVIDANJA: Kakvo će vrime biti ako …

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 14 lipnja, 2018 15:58

STARA PRIMOŠTENSKA PRIPOVIDANJA:  Kakvo će vrime biti ako …

Stara primoštenska pripovidanja
Kakvo će vrime biti ako …

Po čemu su se ravnali i u što su sve gledali naši starenici ili preci, pa i mi poniki to još pametimo? Položaj mladoga miseca se pratija. Ako misec leži, to je upućivalo da će biti kiše pa bi se reklo da je kišni misec. Ako misec mladi stoji uspravno, rekli bi da misec stoji kao soldat, da neće biti kiše.

Ako bura puše na Veliki petak, da će biti velika suša. Ako smrzne, tj. ako bude leda jutron na petak prid Očiće, nedilju prid Božić, da će biti velika studen, oštra zima. Ako je oblačno na 30. XI., na Sv. Andriju, stari bi rekli: Oblašan je sveti Jadre (ili Jedre), urodi’ će masline. Ako je vedar sveti Jadre, nema maslin.

Još su dvi talijanske uzrečice u koje su naši stari virovali i držali za istinu, a to su da kakvo je vrime na 4. aprila ili travnja da će takvo vrime trajati 40 dana i da kakvo je vrime na Svetu Bibijanu, što je na 2. prosinca, da će takvo vrime trajati ili da će se navraćati 40 dana i jednu sedmicu.
Ako kiša pada na Cvitnu nedilju, dobra godina će biti. Ako kiša pada kad se niko vinčaje i ženi, da to nije dobro, da će biti nevista plakota, da će često plakati, a neki reču da će biti rodna pet i više dice.

Tako je bilo kad se živilo isključivo od polja i mora, pa su naši stari gledali u nebo ‘oće li se Bog smilovati i dati liti kišu. A kad je suša u polju, nema lova ni iz mora, u suši je i more siromašno, nema ribe, malo se ulovi. Kako da je i more zasušilo.
To je bilo tako: kad nema iz polja, nema ni iz mora, tako da je sa dvi strane bilo naopako. Ovo se odnosilo na litni ribolov pod sviću, dakako, na što je utjecala suša, tako da su naši ribari odili na donji brak, di bi u takvin uvjetima ništo bar za isti ulovili, lokarad ili velikih bugav.
Izvadak iz knjge autora Jere Huljev-Dupinova “Stara primoštenska pripovidanja i povijest”

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 14 lipnja, 2018 15:58