Trideset i dvoje učenika i studenata sa županom potpisalo ugovore o stipendiranju

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 2 siječnja, 2023 17:53

Trideset i dvoje učenika i studenata sa županom potpisalo ugovore o stipendiranju

Po provedenom Javnom natječaju za dodjelu novih stipendija učenicima i studentima s
prebivalištem na području Šibensko-kninske županije, za školsku/akademsku godinu
2022./2023. i po utvrđenoj konačnoj listi, dodijeljene su ukupno 32 stipendije i to 8 za
učenike i 24 za studente.
Ugovore o stipendiranju s učenicima i studentima potpisao je u srijedu 28. prosinca 2022.
župan Šibensko-kninske županije dr. sc. Marko Jelić, u nazočnosti zamjenice župana Iris Ukić
Kotarac.


Osam stipendija u iznosu od 400,00 kuna (53 €) odobreno je učenicima deficitarnih
zanimanja, a ukupno 16 stipendija u iznosu od 904,00 kune (120 €) odobreno je studentima i
to: četiri stipendije studentima prve godine sveučilišnih studija za deficitarna zanimanja, 10
stipendija studentima viših godina sveučilišnih studija te dvije stipendije studentima stručnih
studija.
Također, odobreno je i osam stipendija u iznosu 2.561,00 kuna (340 €) studentima
medicinskog područja sukladno iskazanim potrebama zdravstvenih ustanova s područja
Šibensko-kninske županije.
Nakon potpisivanja novih ugovora (32) o stipendiranju učenika i studenata za šk./akad.
godinu 2022./2023. od danas naša županija stipendira ukupno 70 korisnika, i to 58 studenta i
12 učenika.


U proračunu Šibensko-kninske županije za 2023. godinu za stipendiranje učenika i studenata
iz izvornih prihoda planira se osigurati 410.000,00 kuna za stipendije učenika i studenata te
250.000,00 kuna za stipendije studenata medicinskog područja sukladno iskazanim
potrebama zdravstvenih ustanova naše županije.
Isto tako, za sufinanciranje programa i projekata naših visokoškolskih ustanova osigurat će se
iznos od 220.000,00 kuna. Dakle za javne potrebe u visokoškolskom obrazovanju ukupno će
se osigurati 880.000,00 kuna, što je za 250.000 kuna više u odnosu na 2022. godinu.

„Budite vrijedni, ustrajni i nikad se nemojte prestati usavršavati, a mi ćemo vas nastaviti
podržavati i davati sve od sebe kako bismo stvorili najbolje uvjete za vaš daljnji razvoj, jer vi
ste ponos ne samo svojih obitelji nego i cijele naše županije.“, poručili su stipendistima župan
dr. sc. Marko Jelić i zamjenica župana Iris Ukić Kotarac.
Financijska potpora našim učenicima i studentima ima za cilj poboljšanje njihovog
materijalnog statusa i motivira ih za odabir zanimanja koja su tražena na tržištu rada te im
se tako otvara mogućnost da se zaposle i ostanu živjeti u svome mjestu i svojoj županiji.

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 2 siječnja, 2023 17:53