Uključite se u veliku akciju kolektivne sadnje drveća

PrimoštenPlus
od PrimoštenPlus 27 kolovoza, 2019 12:38

Uključite se u veliku akciju kolektivne sadnje drveća

Dragi prijatelji,

Hvala Vam svima što ste prepoznali ovu akciju kao mali korak u velike promjene za našu budućnost i budućnost naše djece. Kao što već znate, planirana su tri dana zajedničkog uživanja u sadnji diljem države. Naglasak je na slobodnoj sadnji svakog pojedinca i poticanje na stvaranje biljaka, vrta. Uzgoj iz koštice kako bi kasnije zasadili tamo gdje je najpotrebnije. Djelujmo namjerno. ZASADI DRVO, NE BUDI PANJ!
Radi što lakše organizacije sadnje molimo Vas da nam odgovorite na pitanja u nastavku.
HVALA OD SRCA, Zemlja će Vam biti zahvalna.

Ispunite podatke vašeg grada/općine te označite načine na koje ćete sudjelovali u organizaciji i provedbi akcije. Točni podaci će nam omogućiti lakše komuniciranje. Ujedno se obvezujemo da ih nećemo zloupotrijebiti te da će se isti koristiti samo za potrebe kampanje.

Ispunjavanjem prijavnice ujedno izražavate da ste upoznati sa zakonskim odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, posebice Člankom 40. i da ćete djelovati sukladno istima, te da je sudjelovanje u akciji na volonterskoj osnovi i na osobnu odgovornost svakog pojedinog volontera.

Dragi članovi, ovdje ćete naći temeljne smjernice za provedbu akcije. Molim Vas da svi pročitate ovo kako ne bi došlo do nesporazuma.

Ono što je najbitnije razlikovati kod same akcije je da imamo 2 načina uključivanja:

1. Sadnja stabala na privatnim zemljištima (pojedinci i manje grupe),

2. Sadnja stabala na javnim površinama (udruge I veće volonterske grupe).

Za početak vas sve molim da ispunite prijavni obrazac kako bismo mogli bolje odrediti odakle ste i koja je struktura grupe: https://forms.gle/zPtrj5gpCEanCFVA8

*UKLJUČIVANJE POJEDINACA* (private površine)

1. Ispunjavanje prijavnog obrasca.

2. Širenje informacija o akciji na društvenim mrežama.

3. Educiranje o pravilnoj sadnji i održavanju zasađenih stabala.

4. Sadnja stabala.

5. Izvještavanje o vrsti, količini i lokaciji stabala (na temelju ovog će biti izrađena karta sa lokacijama zasađenih stabala).

*UKLJUČIVANJE LOKALNIH KOORDINATORA* (javne površine)

1. Ispunjavanje prijavnog obrasca. (do 2.9.)

2. Određivanje lokalnih koordinatora i formiranje lokalnih timova. (do 16.9.)

3. Slanje poziva na uključivanje lokalnim tijelima. (do 23.9.)

4. Dogovori o detaljima akcije s lokalnim dionicima (lokacija, vrste i sl.)

5. Potpisivanje pisma namjere od strane grada/općine i dobivanje svih potrebnih dozvola. (do 2.10.)

6. Osiguravanje opreme i sadnog materijala.

7. Komuniciranje s lokalnim medijima vezano za akciju. (ne prije 13.10.)

8. Sadnja stabala.

9. Izvještavanje i post-promocijske aktivnosti.

PrimoštenPlus
od PrimoštenPlus 27 kolovoza, 2019 12:38