25. listopada 2020. završava ljetno računanje vremena

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 24 listopada, 2020 11:39

25. listopada 2020. završava ljetno računanje vremena

Sukladno Uredbi o ljetnom računanju vremena u 2018., 2019., 2020. i 2021. godini („Narodne novine“, broj 9/18), ljetno računanje vremena u 2020. godini završava 25. listopada 2020. godine u 03 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 03 h 00 min i 00 s računa kao 02 h 00 min i 00 s.

Ljetno računanje vremena vraća se 28. ožujka 2021.

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 24 listopada, 2020 11:39