7. Regata katamarana

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 7 listopada, 2015 12:04

7. Regata katamarana

Za vikend, odnosno 10 i 11. listopada u organizaciji JK Primošten održat će se sedma regata katamarana. Očekujemo sudjelovanje  10 -15 hobycat brodova. a dolaze nam ekipe iz Pakoštana, Murtera, Zagreba, Šibenika, Dubrovnika i s Paga. Ovo je jedna jako interesantna regata zbog posebnosti ovih malih brzih katamarana, pa vas pozivamo da nas ispratite na more.

REGATA CATAMARAN PRIMOŠTEN
PRIMOŠTEN 10.10. – 11. 10. 2015.
OGLAS REGATE

1.    ORGANIZATOR
a.    Jedriličarski klub “Primošten” Primošten, uz odobrenje Hrvatskog jedriličarskog saveza.
Tajnik kluba: Zvonimir Skorin; direktor regate: Luka Ćurko;
rukovoditelj regate: Tomislav Ilić; glavni sudac: Vladimir Wagner
2.    MJESTO ODRŽAVANJA
a.Primošten-Porat, Primoštenski akvatorij
3.    PRAVILA
a.    Regata će se voditi prema pravilima definiranim u ISAF 2015. Pravilima jedriličarskih
natjecanja (Regatnim pravilima).
b.    Upute za jedrenje.
4.    REKLAMIRANJE
a.Svako reklamiranje koje ne vrijeđa vjerska, rasna ili moralna uvjerenja su dozvoljena

5.    PRAVO SUDJELOVANJA I PRIJAVA
a.    Na regati mogu sudjelovati svi/e jedriličari/ke katamarana, minimum je 10 godina.
b.    Prijave za regatu, kao i startnina ispunjava se ujutro 10. listopada u 9:00 sati.
6.    STARTNINE
a.Startnina iznosi 100 kn po brodu.

7.RASPORED
09. listopada

13:00 Trening                 Primoštenska uvala

10. listopada

09:00 Prijave za regatu       JK Primošten

10:00 Sastanak kormilara     JK Primošten

11:00 Signal upozorenja      Primoštenski akvatorij

17:00 Zadnji mogući plov    Primoštenski akvatorij

11. listopada

09:00 Sastanak kormilara    JK Primošten

10:00 Signal upozorenja    Primoštenski akvatorij

13:30 Zadnji mogući plov    Primoštenski akvatorij

14:30 Proglašenje i dodjela nagrada    JK Primošten

8.    PREMJERAVANJA
a.    Svaki katamaran u prijavi mora staviti naziv proizvođača, tip, broj članova posade, te dali
jedri sa gennakerom ili ne
b.    Premjer katamarana se vriš po ISAF-ovom hendikep sistemu za male katamarane,
objavljenom u veljači 2015. http://www.schrs.com/ratings.php.
Poredak se računa prema korigiranom vremenu.
9.    UPUTE ZA JEDRENJE
a.Upute za jedrenje bit će dostupne prilikom prijave.

10.    KURS
a.    Jedrit će se nekoliko kurseva. Regatno polje biti će označeno na karti. Mogući kursevi su štap,
regatno polje različitog oblika i navigacijsko jedrenje.
11.    BODOVANJE
a.    Planira se održati 8 (osam) jedrenja, ovisno o uvjetima na moru. Bodovanje se računa
po završenom vremenu plova preračunatom po premjeru za dotični katamaran. Tako
dobiveno mjesto u poretku označava i broj bodova. Nakon završenih 4 (četri) jedrenja
odbacuje se jedan najlošiji rezultat, a nakon završenih 8 (osam) još jedan. Ako natjecatelji
djele isti broj bodova, gleda se broj boljih mjesta, a u slučaju da je i to izjednačeno gleda
se plasman u zadnjem plovu. Dnevno nema maksimalnog broj jedrenja.
12.    BRODOVI PODRŠKE
a.    Brodovima podrške zabranjen je ulazak u regatno polje. To pravilo nije važeće ako
organizator zatreba pomoć prilikom prevrtanja ili oštećenja katamarana.
13.    SMJEŠTAJ JEDRILICA
a.Jedrilice moraju biti u dodijeljenim mjestima oko kluba

14.    RADIO VEZA
a.    Jedrilica ne smije dok se natječe radiom niti odašiljati, niti primati obavijesti koje nisu
dostupne svim jedrilicama. Ovo ograničenje se također primjenjuje na mobilne telefone.
15.    NAGRADE
a.Nagrade se djele za prvo, drugo i treće mjesto.
16. OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI
a. Natjecatelji sudjeluju u regati u potpunosti na osobni rizik. Vidjeti pravilo 4, Odluka o natjecanju. Organizator neće prihvatiti nikakvu odgovornost za pretrpjele materijalne štete ili osobne ozljede ili smrt u vezi ili prije, za vrijeme, ili nakon regate.
17. SMJEŠTAJ
a. Organizator je osigurao smještaj po povoljnijim cijenama za sve sudionik, Za sve informacije vezane za smještaj možete naći na službenim klupskim stranicama www.jkprimosten.hr.
18. DODATNE OBAVIJESTI
a.Za dodatne obavijesti možete kontaktirati na telefon 098 229 310; 098 239 804 ili na e-mail: [email protected]

catamaran logoregata katamarana primoštenregata katamarana primošten

regata katamarana primošten

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 7 listopada, 2015 12:04