Aktualno – Kada je dobro brati masline

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 2 studenoga, 2022 18:40

Aktualno – Kada je dobro brati masline

Neki su već pobrali a neki nisu ni počeli. Ključno pitanje je: kada početi berbu, a da bude “vuk sit, a koza cijela”.

Postavljam pravilo: prerana berba – nikada, rana berba kad je čovjek prisiljen iz bilo kojeg razloga, kasna berba kad čovjek nije stigao obrati u pogodno doba.

To pogodno doba je normalna zrelost ploda, pozna se po boji – od crvene postaje ljubičasta i smeđa. Pozna se i po odvajanju ploda od peteljke. Taj spoj nije više tako čvrst, narod kaže da je maslina “molala”. To je doba kad je otprilike trećina plodova promijenila boju od crvene na ljubičastu i smeđu.

Svi napredni maslinari uveli su praksu “dan za dan” – ono što danju naberu, uvečer prerade. To može i “mali” maslinar udruženim snagama: koliko nadnica da drugome, toliko i prima od njega. Na ovaj način ušteđuje na vremenu i radu – čišćenje ploda, skladištenje ploda u rezervoarima ili posudama do prerade, ponovno uvrećavanje ploda, prijevoz do uljare. I ono najvažnije: dobiva vrlo kvalitetno ulje.

Ni prerano ni prekasno

Prerana berba nije dobra jer su plodovi nezreli, zelene su boje, imaju malu količinu ulja u plodu, randman ulja je nizak, a ulje je tamnozelene boje, loše kakvoće, trpko je i gorko, bez izraženih svojstava okusa i mirisa. Nije ugodno za uživanje, teže se i sporije bistri. U prezrelim plodovima masline smanjuje se količina ulja i ukupnih masnih kiselina, te se mijenja omjer pojedinih masnih kiselina u ulju. Te promjene su uvijek veće u prezrelih plodova koji opadnu na tlo, nego kod onih ubranih. Već samim padom i udarom o tlo plodovi se ozljeđuju i oštećuju.

Ranija berba

Prednosti ranije berbe su: duži i topliji dani, učinak berbe veći, rad olakšan; manje nepogodnog vremena (kiša, vjetar); manji rizik od šteta uzrokovanih atmosferskim nepogodama te napadom bolesti i štetnika; maslina ide ranije na “odmor”, što pozitivno utječe na buduće razvrstavanje pupova, dakle ne rod; ulje je bolje kakvoće. Nedostaci ranije berbe su: plod je nakupio manje ulja, manji randman, narod kaže “manje se plaća”.

Kasnija berba

Prednosti kasnije berbe su: u plodu ima više ulja, veći je randman. Nedostaci kasnije berbe su: klimatske nepogode češće, berba otežana; dan je kraći, učinak berbe manji; rizik od bolesti i štetnika veći; plod osjetljiviji na oštećenje (transport, berba…); štetan utjecaj na pretvorbu drvnih pupova u cvjetne (manji rod sljedeće godine); ulje ima jaču žutu boju, no lošiji okus i miris.

Izvor: https://www.maslinar.com/

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 2 studenoga, 2022 18:40