Pomoći za podmirenje troškova ogrijeva u 2014.godini

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 30 rujna, 2014 20:15

Pomoći za podmirenje troškova ogrijeva u 2014.godini

OBAVIJEST KORISNICIMA POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRIJEVA U 2014. GOD.

Prema Odluci Skupštine Šibensko-kninske županije kojom se regulira podmirenje troškova ogrijeva u 2014. godini, samcu ili kućanstvu koji udovoljavaju zakonskim uvjetima može se odobriti jednom godišnje novčani iznos od 950,00 kuna.

 

Novim Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/2013), na drugačiji su način regulirana prava u sustavu socijalne skrbi, između ostalog i pravo na podmirenje troškova ogrijeva.

 

Troškovi ogrijeva priznaju se korisnicima ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE koji se griju na drva (članak 43. st. 1 Zakona). Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuje nadležni Centar za socijalnu skrb, a korisnik se za ostvarenje prava na troškove ogrijeva obraća jedinici lokalne samouprave – u ovom slučaju Općini Primošten. Ovim putem;

 

 

P O Z I V A M O

SVE KORISNIKE ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE KOJI SE GRIJU NA DRVA da do 20. listopada 2014. godine na adresu Općine Primošten – Svetog Josipa 7. , 22 202 Primošten, dostave ZAHTJEV ZA ISPLATU POMOĆI ZA OGRIJEV s potpisanom IZJAVOM DA SE GRIJU NA DRVA, te da istom prilože: RJEŠENJE O OSTVARENJU PRAVA NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU.

 

Obrazac zahtjeva i izjave možete preuzeti ispod ove obavijesti ili u pisarnici Općine Primošten svaki radni dan od 07.00 – 15.00 sati.

Obrazac za ogrijev

 

 

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

NAČELNIK

Stipe Petrina

 

Izvor: Općina Primošten

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 30 rujna, 2014 20:15