Apel vatrogasaca “SPRIJEČIMO POŽARE

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 6 ožujka, 2019 20:47

Apel vatrogasaca “SPRIJEČIMO POŽARE

Hrvatska vatrogasna zajednica provodi kampanju “SPRIJEČIMO POŽARE “Oprez
pri spaljivanju biljnog otpada” kojom nastojimo apelirati na odgovorno ponašanje građana
prilikom obavljanja poljoprivrednih radova kako bi se spriječio požar.
Zbog poljoprivrednih radova koji uključuju spaljivanje biljnog otpada i ove godine
bilježimo povećan broj požara otvorenog prostora kao i velik broj vatrogasnih intervencija.
Od početka godine Vatrogasno operativno središte je zabijelilo gotovo 600 požaru
raslinja, pri čemu je opožarena površina veča od 2.000 ha. Samo u veljači je u gušenju požara
Raslinja bilo angažirano 1.168 vatrogasaca, a 6 puta su djelovale zračne snage. Statistika
zabilježenih požara raslinja Vatrogasnog operativnog središta pokazuje kako je najveći broj
požara obično zabilježen u ožujku.
požar primošten
Vatrogasci savjetuju da se biljni otpad ne spaljuje već kompostira. Ukoliko se
pojedinci ipak odluče na spaljivanje, nužno je da postupaju sukladno odluci njihove općine,
grada i županije kojom su definirani rokovi i uvjeti pod kojima se smije spaljivati biljni otpad.
Budući da je zaštita od požara od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a provode
ju i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ovim putem Vas molimo da se i Vi
uključite u ovu kampanju slanjem dodatnog apela za oprez pri spaljivanju biljnog otpada.
PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 6 ožujka, 2019 20:47