DAN PO MARTINJI

PrimoštenPlus
od PrimoštenPlus studeni 12, 2014 14:23

DAN PO MARTINJI

DAN PO MARTINJI 12.11. 2014.

A: Faljen Isus zenso…. a bora ti oka se nismo vidili

B: vazda budi zenso…. oka…oka… a od unda ka si bija zadnji put komene. A oli ti ča triba ka si se i sad

dovuka .

A: E zenso, zenso. Ne more ti da ne ubodeš….a vajk si takov bija, oka te znan…vuk dlaku minja ..a ćud

nika

B: a i ti borati…. dojdeš do mene samo kad ti je potriba. Znaš da ne moren oditi…..a ti, čujen bome,

sudi brencukaš.. dražja ti je tovarica kad dojdeš izgrada, ..a mene svoga rođaka i zensu si diboto i

zaboravija…a jeli se spominješ da smo prija vajk držali zajedno, i svecon i petkon, neka san ja ohoho

stariji od tebe, i da su nan žene vajk ropunjale….ha, ha….

A: je … ča je je… od prvoga sišlja do ultima od godine svaki dan… težatnikon roncali po polju, a bome

smo svecon …oli na karte, oli na balote, a oli na muru… oli na feštu dikoje koja bila a. A je vidiš ovu

današnju malađariju…. slabo se šestu i u polje..a bome skoro će se zaboraviti i fešte…….

B: ajde sedi….. mogli smi mi jednu zatarati….nego prija vazmi pot i i i eno ti tamo u onoj maloj, zadnjoj

bačvi do zida utoči teke crnoga, da nan se grlo ne šuši ….

A: zenso ča je vo… ostale ti u konobi samo male bačve….a prija si ima na litraše vina…

B: prija je bilo prija…….. a ko će krčati, ko će saditi loze, ko će zapanjivati , zamlađivati, pliti, sumoravati,

polivati…. a bome je u zadnje vrime i proglem i potrgati… mlađarija vajk radi, znaš i sam……a mi smo

ostarili…a bome i loze su više propale….. nego reci ti meni po duši….. ča je reći do si doša. Nemoj misliti

da mi nije drago..je duše mi pridrago..samo vidin da si u nikomu prporu.

A: Vajk si bija prikopametan… ma znaš učer je bija sv Martin…. u…

B: e pa ča…..kakve to veze ima šnamon. Ja san više star. Ne moren ja nidi više hoditi. Oka nisan bija u

Kruševu… tamo je vajk bila fešta na Martinju… .

A: doša san da se malo pospominjemo kako je bilo prija… (sagne se u povjerenju) Znaš … da se učera

nisan ni primrlisa vina, a kamoli ga okusija…. mi toga u gradu nemamao, do Kruševa nisan ima vrimena

pojti……

B: ma javla, pašje mu govno, vi u gradu nemate… pune su van butige svega i svačega….samo si ti mali

moj škrtičina…..

A: je, je pravo kažeš… milo mi je trošiti na one prohmućine u bocan. Eto zasto san doša kod tebe zenso.

Prvo da te vidin, a unda i da se napijen ovoga tvoga lipoga crnjaka….onako ka čovik….odgušta……..

B….. Pi ti moj zenso pi..zato i i doša , a ne da me vidiš… ali neka, neka. Evo ću ti i ja praviti društvo,

znaš da se u društvu i pop oženija. Je da san učer malo pripunija… ha..ha …… aj živija ti meni..

A. Uzdravlje….i meni… i tebi.

Izvor: Bepa i Vane

bepa i vane užance primošten

PrimoštenPlus
od PrimoštenPlus studeni 12, 2014 14:23