IZ ŠKAFETINA: Prerada maslina – uljarne u Selu

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 4 listopada, 2018 09:08

IZ ŠKAFETINA: Prerada maslina – uljarne u Selu

PRERADA MASLINA – ULJARNE U SELU

U početku, kad nije bilo makin ili pres za masline, prerada je bila primitivna, masline se nisu mlile, nego bi se onako cile usule u vrićicu zvanu cidiljeća. Tako bi se nožno ili ručno činilo ulje, gazeći na toću ili maštelu koji bi ima fraku sa rupama i kanalićima za izliv tekućine, jer se povrimeno vruća voda dolivala u vreću.

Prvi vlasnik makine, prima pričama, bila je Crkva; makina ili preša bila je tip velikog torkula. Za razliku od torkula, nije imala koš, nego torbe od lićine pletene, ili – stručno rečeno – od kokosova uža ili konopa. Ta makina je bila u konobi male Bratske kuće, di je sada kafe Delfin. Za tu makinu masline su se mlile, svak bi svoje mlija. Mlinica zvana Maljenica bila je di je kafe Nada.
Drugi vlasnik makine istog tipa, za koju je tribalo 6 jakih ljudi, bija je trgovac pok. Špiro Ćabov, do 1933., da bi 1936., pokle je Špiro propa i umra, tu makinu uzeja pok. Jere Subašić.

A 1937. dolazu nove makine, hidraulične, najprvu je ima pokojni Krste Marinov. Zatim se osnovala Uljarska zadruga zvana Gospodarska sloga. Njih 40 gospodara kupilo je hidraulik, ili dravulik, kako su naši zvali, koji je montiran podakraje u Filipovoj kući. Zatim je 1938. pokojni Jere Subašić kupija hidraulik, pa pokojni Gaćina Bilin Ive, ali manji, samo za se, pa zatim i pokojni Paško Huljev, tursum, isto manji i za sebe. Kod onih starih makina masline su se mlile ljudskon radnon snagon, osim kod pok. Šubašića.

On je prvi uveja da mazge vrtu mlin, upregnute kao da vuču kar, sa kožon priko očiju, jer su se vrtile u krug. Tako je bilo kod svih pet gospodara hidrauličnih makina ili presa, da su mazge ili unajmljeni konji vrtili, mlili masline. Ove su hidraulične makine imale hidrauličnu pumpu kojom se ručno pumpalo ili tlačilo, stiskale torbe ispunjene meljenon masom tijestom, do 300 atmosvera pritiska. Godine 1947.

Poljoprivredna se zadruga pojavila kao jedini gospodar, doveli su dvi makine i 1 mlin moderniji i sve je to gonija novi motor od 45 KS. Nova era u preradi maslin u Selu nastala je kad je na Grliću 1938. motor bija kao pogon u uljarni. Tako su Stanari bili napridniji.

 

Izvadak iz knjge autora   Jere Huljev-Dupinova “Stara primoštenska pripovidanja i povijest”

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 4 listopada, 2018 09:08