FOTO: Oseka u Primoštenu

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 9 siječnja, 2015 16:27

FOTO: Oseka u Primoštenu

Plima i oseka pojavljuju se zbog gravitacijskih sila koje djeluju između Zemlje, Mjeseca i Sunca pri njihovom kretanju kroz svemir. Mjesec sa okreće oko Zemlje, te se između njih javlja privlačna sila koja djeluje na Zemlju, a s obzirom da na Zemlji sve, osim goleme vodene mase (71% Zemljine površine prekriveno vodom), nije dovoljno fleksibilno da bi ih Mjesec privukao, on privlači prema sebi vodenu masu na velikim površinama (oceani, mora, velika jezera), što uzrokuje povlačenje razine mora na obali, odnosno razina mora opada kako utjecaj jača i to zovemo osekom. Utjecaj postupno slabi, te dolazi do postupnog povećanja razine mora u prvotno stanje, a tu pojavu zovemo plimom. Zbog toga što je Mjesec glavni pokretač plime i oseke, do te promjene dolazi dva puta u 24 sata i 50 minuta dugom vremenskom razdoblju, odnosno plima i oseka se izmjene u jednom danu dvaput, otprilike svakih 12 sati i 25 minuta.

Jake plime i oseke

Jake plime i jake oseke se javljaju u razdobljima punog i novog Mjeseca kada je utjecaj Mjeseca na privlačnost prema Zemlji pojačan utjecajem položaja Sunca naspram Zemlje to jest za vrijeme punog i novog Mjeseca sva tri tijela se nalaze u ravnini, te je zbog toga utjecaj na plimu i oseku najjači.

Promjenom udaljenosti između Mjeseca u odnosu na Zemlju također utječe na jačinu plime i oseke tako kada je Mjesec u perigeji plima i oseka jačaju a apogeji slabe, a svakih 7½ mjesečevih orbitalnih okreta oko Zemlje perigeja bude sukladna ili sa novim ili punim mjesecom uzrokujući perigejne morske mijene sa najvećim rasponom plime i oseke, do ove pojave dolazi prosječno svakih 29 dana 12 sati 44 minute i 3 sekunde ili svakih 29.530589 dana .

Utjecaj perigejnih morskih mijena inače nije opasan osim u slučaju kada se na istom području javi oluja koja u isto vrijeme krene na obalu te tada zbog visokih plimnih valova može izazvati materijalnu štetu u priobalju zahvaćenog područja. Zbog tako izraženog utjecaja jake plime i oseke mogu u područjima velikih razlika između plime i oseke utjecati na pomorski prometribarstvo, priobalni turizam i odvijanje prometa na kopnu.

Izvor:Wikipedia.org

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 9 siječnja, 2015 16:27