FOTO: Počeli su radovi na punti poluotoka Raduča

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 31 listopada, 2015 15:24

FOTO: Počeli su radovi na punti poluotoka Raduča

Na punti poluotoka Raduča započeli su radovi na nasipavanju dijela plaže. Zatekli smo veliku količinu materijala (kamenja) koji će se u razdoblju kroz ovaj zimski period usitniti te rasporediti na one pozicije gdje su morski valovi najviše utjecali na vizuru obale.

radovi na plaži primošten radovi na plaži primošten radovi na plaži primošten radovi na plaži primošten radovi na plaži primošten

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 31 listopada, 2015 15:24