FOTO: Snimke iz zraka – Upoznajmo ljepote naše županije: Utvrda Kličevica

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 21 prosinca, 2014 19:03

FOTO: Snimke iz zraka – Upoznajmo ljepote naše županije: Utvrda Kličevica

Utvrda Kličevica nalazi se 7 km zapadno od Benkovca kod sela Raštević. Smjestila se na povišenoj zaravni, iznad istoimene rječice, uz koju se pružaju ostaci mlinica, a koja u smjeru zapada stvara prirodni kanjon. Zanimljivo je da se u povijesnim izvorima utvrda spominje pod nazivom Kličevac.

O intenzivnom i bogatom životu na ovim prostorima svjedoče brojni arheološki ostatci i nalazišta, otkriveni u okolici same utvrde Kličevica. Sama utvrda Kličevica nastala je u burnim vremenima srednjeg vijeka. Prodajom Dalmacije 1409.god. Mlečanima za 100.000 dukata od strane ugarskog kralja Ladislava Napuljskog, dio benkovačkog područja našao se na granici mletačke Dalmacije i Hrvatske. Da bi zaštitili svoje granice hrvatski plemići Kurjakovići započinju gradnju utvrde Kličevice, koja će dugo biti predmetom prijepora između Mlečana i Hrvatsko-ugarskog kraljevstva. Osim Kličevice na benkovačkom području sačuvan je veliki broj kaštela i utvrda koji su čuvali granicu Hrvatsko-ugarskog kraljevstva. Tu su značajni Kaštel Benković, Kaštel Perušić, utvrde Korlat, Vukšić, Ostrovica, Otavac i dr.

Prema arhivskoj građi od 9. ožujka 1453.god. Grgur Kurjaković, sin kneza Tomislava Kurjakovića Krbavskog, započinje gradnju utvrde Kličevica. Kako se gradnja navedene utvrde odvija u blizini mletačke utvrde Vrane, Mlečani zbog ugroženosti vranske utvrde šalju poslanika Nikolu Basadonu kod Tominog brata Ivana da bi ih odvratili od gradnje, traže rušenje utvrde.

Sukob se u narednim godinama intenzivirao, ali je radi očuvanja dobrosusjedskih odnosa dogovoreno da se utvrda zadrži u postojećem stanju, bez daljnjih nadogradnji. Osim zbog utvrda, sukog između Kurjakovića i Mlečana odvijao se i zbog nepouzdanih Morlaka koji su često bježali na Mletačko područje, izbjegavajući obveze prema velikašima. Gradnja i proširenje utvrde Kličevica nastavljena je 1457.god. pod krinkom predstojeće opasnosti od turskih provala, na što se Mlečani ponovno žale, ali bez rezultata. Zbog toga mletačka vlast 1463.god. prosvjeduje izravno na dvoru Matije Korvina, i to putem svog poslanika na ugarskom dvoru. Kralj Matija Korvin obustavlja daljnju gradnju utvrde pogodujući Mlečanima. Međutim Kurjakovići se oglušuju i na ovu naredbu i nastavljaju gradnju utvrde i tijekom 70-ih i 80-ih godina 15. stoljeća.

Tekst:landmarkings.com

Kličevica Kličevica2 Kličevica3 kličevica

 

Foto: Krešimir Goleš

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 21 prosinca, 2014 19:03