Grgo Soža ovlašteni predstavnik FLAG-a

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 9 studenoga, 2021 19:35

Grgo Soža ovlašteni predstavnik FLAG-a

Općinsko vijeće Općine Primošten na 2-oj sjednici održanoj dana 09. rujna 2021. godine donijelo je odluku o osnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu. Osniva se za područje Grada Šibenika te Općine Bilice, Marina, Primošten i Rogoznica.

Općina Primošten je donesenom Odlukom suglasna sudjelovati u formiranju i djelovanju lokalne akcijske grupe u ribarstvu koja kao jedan od suosnivača, a koja se osniva radi ostvarivanja zajedničkih interesa svih razvojnih dionika ukupnog razvoja područja FLAG-a. Odlukom o imenovanju predstavnika Općine Primošten u FLAG-u “Lanterna” 22. listopada 2021. godine imenovan je Grgo Soža, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten kao ovlašteni predstavnik.

Održavanjem osnivačke skupštine, i FLAG “Lanterna” postaje dio uspostavljene Nacionalne mreže lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu, koja će omogućiti umrežavanje novoosnovanih FLAG-ova, pružiti forum potreban za razmjenu informacija među njima, jačati kapacitet lokalnih aktera u ribarstvu, promicati širenje i razmjenu primjera dobre prakse, kao I pružiti platformu za promicanje razvoja područja ovisnih o ribarstvu.

Prilikom osnivanja službene Nacionalne mreže za FLAG-ove Upravljačko tijelo je koristilo primjenjiva iskustva postojećih mreža na nacionalnoji europskoj razini. Nacionalna mreža FLAG-ova će biti zastupljena i u Odboru za praćenje OP-a, Također, koordinirati će sa nacionalnom mrežom za ruralni razvoj, dok će potporu nacionalnoj mreži FLAG-ova pružati jedinica za potporu u sklopu Upravljačkog tijela, a neke funkcije podrške mogu biti prenijete i na vanjske stručnjake.

Više na stranici Općine Primošten
PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 9 studenoga, 2021 19:35