Javni poziv za kandidiranje prema programu “Potpore događanjima” u 2023. godini

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 8 siječnja, 2023 11:49

Javni poziv za kandidiranje prema programu “Potpore događanjima” u 2023. godini

Temeljem Programa rada za 2023. godinu, Turistička zajednica Šibensko – kninske županije objavljuje

Javni poziv za kandidiranje prema programu “Potpore događanjima” u 2023. godini.

Organizatori događanja kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom podnose Turističkoj zajednici područja na kojem se događanje zbiva.

Rok za podnošenje kandidatura nadležnoj lokalnoj Turističkoj zajednici je 1. veljače 2023. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 1. veljače 2023. godine).

Kandidature se šalju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za potpore događanjima – ne otvaraj“ Turističkoj zajednici područja na kojem se događanje zbiva.

Podupirat će se dvije grupe događanja.

A. TOP DOGAĐANJA koja stvaraju MOTIV DOLAZAKA turista na destinaciju

Prioritetni uvjeti:
➢ suradnja s putničkom agencijom, objavljeni i oglašavani paket-aranžmani koji uključuju
posjet događanju,
➢ kontinuitet ponude,
➢ realizacija u pred ili posezoni,
➢ građenje prepoznatljivog imidža Šibensko–kninske županije – razvoj ključnih proizvoda
destinacije, tj. regije sukladno strateškim dokumentima,
➢ atraktivnost događanja.

B. LOKALNA DOGAĐANJA koja stvaraju DODATNU PONUDU na destinaciji

Prioritetni uvjeti:
➢ destinacijski menadžment – zajednički napori i ulaganja šire skupine dionika na destinaciji,
➢ građenje prepoznatljivog imidža destinacije – proizvod karakterističan za destinaciju za koji
postoje predispozicije i resursi kao temelj za stvaranje brenda,
➢ program usmjeren na turiste koji prezentira autentične proizvode koji su karakteristični za
destinaciju,
➢ višednevnost/iterativnost događanja (ponavljanje u širem periodu ili je povezan sa srodnim
događanjima na široj destinaciji),
➢ atraktivnost događanja

Preuzmite dokumentaciju

 

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 8 siječnja, 2023 11:49