JAVNI POZIV ZA VI. IZMJENE I DOPUNE PPUO PRIMOŠTEN

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 24 rujna, 2014 20:15

JAVNI POZIV ZA VI. IZMJENE I DOPUNE PPUO PRIMOŠTEN

Klasa: 350-05/14-01/1

Ur.broj: 2182/02-01-14-02

Primošten, 24. rujna 2014. god.

                                  J A V N I     P O Z I V

 

Dana 22. rujna 2014. godine Općinsko vijeće Općine Primošten, donijelo je Odluku o donošenju V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Primošten (ID PPUO)  i Odluku o izradi VI. ID PPUO Primošten, kojima će se u skladu sa zakonom povećati građevinsko područje na prostoru Općine Primošten.

Molimo sve zainteresirane, koji žele da njihove čestice zemlje budu obuhvaćene proširenjem, da dostave svoje zamolbe na protokol Općine.

Napomena:

Općina Primošten će voditi strogo računa o proporcionalnoj preraspodjeli građevinskih područja, što znači da će se povećavati građevinsko područje u naselju Primošten (općinski centar) i svih 18 naselja koji su u sastavu Općine Primošten.

Molimo sve zainteresirane da svoje zamolbe dostave u razdoblju od  01. listopada do 01. studenog 2014. godine.

Zahvaljujemo !

JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL

Izvor: Općina Primošten

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 24 rujna, 2014 20:15