Kulturno turistička promocija Primoštena iz Lendave

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 8 rujna, 2014 09:52

Kulturno turistička promocija Primoštena iz Lendave

Fotografije i video sa  nastupa 35. lendavska trgatev.

Uspješan folklorno turistički nastup  Primoštena sa 35. lendavska trgatev, što je ujedno i turistička promocija Primoštena. Zapažen nastup uz Babič, slane srdele, friške smokve i grožđe pridonjeli su da se brošure Primoštena razgrabe u pola sata.  Sve u svemu uspješna kulturno turistička promocija Primoštena. Pozdrav iz Lendave od neumornih folkloraša.

35.lendavska trgatev primošten 35.lendavska trgatev primošten 35.lendavska trgatev primošten 35.lendavska trgatev primošten 35.lendavska trgatev primošten

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 8 rujna, 2014 09:52