Na današnoj hitnoj sjednici Općinskog vijeća jednoglasno je usvojena odluka kojom se obustavlja daljnji rad općinske uprave, poduzeća i ustanova kako bi se smanjio protok ljudi i spriječilo potencijalno širenje virusa

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 13 ožujka, 2020 14:55

Na današnoj hitnoj sjednici Općinskog vijeća jednoglasno je usvojena odluka kojom se obustavlja daljnji rad općinske uprave, poduzeća i ustanova kako bi se smanjio protok ljudi i spriječilo potencijalno širenje virusa

Na današnoj hitnoj sjednici Općinskog vijeća, kojoj je prethodio sastanak Stožera civilne zaštite, jednoglasno usvojena je odluka općinskog načelnika Stipe Petrina kojom se obustavlja daljnji rad općinske uprave, poduzeća i ustanova kako bi se smanjio protok ljudi i spriječilo potencijalno širenje virusa.

S PRIMOŠTEN d.d. dogovoreno je da za slučaj potrebe organiziranja karantene, u slučaju većeg broja oboljelih, da će ista biti osigurana u hotelu.

Hitnoj pomoći, na prijedlog vijećnice Ivane Huljev med.sestra u Zavodu za hitnu medicinu, osigurana su sredstva za naknadu budućih troškova posebnog čišćenja skafandera i vozila u slučaju prijevoza bolesnika na području općine Primošten do klinike Fran Mihaljević u Zagrebu.

Uprava do daljenjeg zaustavlja sve javne radove, a općinske službe i vrtić, kako je navedeno u odluci radit će u posebnom režimu.

Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj. 1/18 i 2/18) te nakon održane sjednice Stožera civilne zaštite Općine Primošten od dana 13. ožujka 20120. godine,općinski načelnik Općine Primošten dana 13. ožujka 2020. donosi sljedeću:

 

ODLUKU

 

Članak 1.

 

Zbog opasnosti širenja Corona virusa na području Općine Primošteni općenito zbog ugroze zdravlja stanovništva Republike Hrvatske, općina obustavlja svoj rad i do daljnjeg službene prostorije Općina Primošten zatvara za građanei javnost.

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela općine Primošten odnosno zaposlenici ustanova i poduzeća čiji je osnivač ili vlasnik općina Primošten svoje neodgodive poslove obavljat će iz sigurnosti svog doma.

Dolazak službenikaodnosno zaposlenika u službene prostorije općine, ustanova i poduzećarezerviran je isključivo kod obavljanja hitnih i neodgodivih poslova.

Odluku o hitnim i neodgodivim poslovima donosi općinski načelnik samostalno odnosno uz konzultacije s ravnateljima i upravom ustanova i poduzeća.

Trajanje odlukom predviđene mjere predviđa se za 21 dan.

 

Članak 2.

 

U slučaju hitnih i neodgodivih poslova službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, te zaposlenici ustanova i poduzeća dužni su pridržavati se preporučenih higijenskih mjera opreza, izbjegavati bliski kontakt s osobama koje imaju respiratorne simptome, dužni su održavati higijenu okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije površina, predmeta te su u obvezi provjetravati radni prostor.

Navedene upute preporučuju se svim mještanima općine odnosno ugostiteljskim i drugim objektima koji nastavljaju sa svojim radom.

 

Članak 3.

 

Građani Primošten i građani Republike Hrvatske koji na području Općine imaju vikendice i apartmane pozivaju se da s općinskim službama, u slučaju hitnosti kontaktiraju isključivo putem e-mail-a na mail adresu: opcina[email protected]

O navedenoj e-mail adresi obavijestit će se relevantne institucije.

 

Članak 4.

 

U slučaju odgođenog slanja računa za proteklo razdoblje (komunalna naknada, odvoz smeća, odvodnja i sl.) građanima se neće obračunavati kamata za račune za ispostavljenu uslugu.

 

 

Članak 5.

 

Komunalno poduzeće Primošten odvodnja d.o.o. obustavlja svoj rad.

Komunalno poduzeće Bucavac d.o.o. vršit će svoje usluge u smanjenom opsegu (Odvoz smeća vršit će se jedan put tjedno odnosno za mjesto Primošten Dolac i Bilo četvrtkom, a za Burni i Južni Primošten također jedan put tjedno petkom).

Korisni otpad za Primošten preuzimat će se 1 puta mjesečno svaku treću srijedu u mjesecu za područje Primošten Dolac Bilo a za područje Burnog i Južnog Primoštena korisni otpad će s preuzimati jedna put mjesečno svaki četvrti petak u mjesecu.

Pozivaju se građani da dok traje ova mjera savjesno recikliraju otpad odnosno da odbacuju isključivo miješani komunalni otpad.

 

Članak 6.

 

Narodna knjižnica i čitaonica Dr..Ante Starčević 1912“ obustavlja svoj rad. Knjige koje su ranije preuzete ostaju u posjedu članova dok se zakasnina neće obračunavati.

Korisnici usluge DV Općine Primošten „Bosiljak“ pozivaju se da svoju djecu ne šalju u vrtić dok traje ova mjera. Rad vrtića reducira se na način da se osigurava čuvanje djecečiji roditelji su u javnim službama odnosno poslovima koji su neophodni za ovu situaciju (djeca medicinskog osoblja, policije, zaposlenici apoteka, nužne komunalne djelatnosti, dućani koji dežuraju) mogu ostaviti svoju djecu u vrtiću.

 

Članak 7.

 

Građanima Općine Primošten i posjetiteljima općine nalaže se:

 

  • zabrana okupljanja većeg broja stanovnika na otvorenom i zatvorenom prostoru te ostale oblike okupljanja
  • pridržavanje preporučenih higijenskih mjera i mjera oprez, također nalaže se izbjegavati bliski kontakt s osobama koje imaju respiratorne simptome,
  • održavanje higijene okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije površine, predmeta i provjetravanje radnog prostora te se isto nalaže svim mještanima općine, ugostiteljskim i drugim objektima
  • preporuka je da se rad u kafićima ograniči do 18,00 sati

 

Članak 8.

 

U zgradi TRN na adresi Sv. Josipa 7., zatvaraju se „Društvene prostorije Općine Primošten“ te se nalaže zabrana svih treninga korisnika udruga i klubova, knjižnica i čitaonicadok klubova te prostora koji se koristi za manifestacije, predavanja te ostale oblike okupljanja.

 

Članak 9.

 

Udrugama civilnog društva nalaže se zatvaranje prostora kojeg iste koriste kao i prostora koje te udruge koriste za manifestacije.

 

Članak 10.

 

Nalaže se Turističkoj zajednici Općine Primošten da putem sustava e-visitor evidentira sve pristigle turiste iz Republike Italije, te da informacije o istima dostavi nadležnoj sanitarnoj inspekciji, radi daljnjih postupanja.

Članak 11.

 

Nalaže se žurna i neodgodiva provedba ove Odluke

 

Članak 12.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva a objavit će se na mrežnim stranicama Općine Primošten i na oglasnoj ploči te će se o istoj obavijestiti i sredstva javnog priopćavanja, portali.

 

Ova odluka odnosi se na Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten, Općinsko vijeće i Općinskog načelnika Općine Primošten, ustanove, komunalna poduzeća i upravna vijeća općine te se nalaže da  ovu odluku objave na svojim mrežnimstranicama.

Preporuke se odnose na sve građane i posjetitelje Općine Primošten.

 

 

 

KLASA: 810-09/20-02/1

URBROJ: 2182/02-02-20-1

Primošten, 13. ožujka 2020. godine

 

 

 

 

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK

Stipe Petrina

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 13 ožujka, 2020 14:55