NATJEČAJ za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Turističke zajednice Primošten za projekte na području Općine Primošten od značaja za turističku ponudu

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 15 siječnja, 2020 13:23

NATJEČAJ za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Turističke zajednice Primošten za projekte na području Općine Primošten od značaja za turističku ponudu

N A T J E Č A J

za sufinanciranje projekata u 2020. godini

 

  1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet Natječaja je dodjela bespovratnih financijskih sredstava Turističke zajednice općine Primošten za projekte na području općine Primošten od značaja za turističku ponudu.

 

  1. UVJETI PRIJAVE

– pravo prijave imaju fizičke i pravne osobe koje imaju sjedište ili podružnicu na području općine Primošten (trgovačka društva, obrti, udruge, ustanove);

– jedan prijavitelj (organizator projekta) može prijaviti najviše dva (2) projekta;

– projekt koji se prijavljuje treba biti usmjeren na poboljšanje turističke ponude općine Primošten i temeljiti se na već postignutim rezultatima prijašnjih sličnih aktivnosti;

– bespovratna sredstva mogu se koristiti isključivo za opravdane troškove neposredne organizacije projekta.

 

  1. PROJEKTI I PROGRAMI NA KOJE SE NATJEČAJ NE ODNOSI

Na natječaj se ne mogu prijaviti sljedeći projekti:

– projekti velikih razmjera za koje je potrebna znatna financijska potpora, osim u slučaju ako je većina sredstava osigurana iz drugih izvora,

– projekti usmjereni na zadovoljavanje temeljnih potreba poslovanja organizatora,

– projekti čija je jedina svrha korist organizatora,

– izdavačka djelatnost, izrada suvenira i promotivnih materijala.

 

  1. KRITERIJI ZA DONOŠENJE ODLUKE O SUFINANCIRANJU PROJEKATA

– sadržaj i kvaliteta projekta,

– vrijeme i mjesto održavanja projekta,

– broj sudionika i posjetitelja/turista,

– usmjerenost prema unapređenju boravka turista i općenito poboljšanju turističke ponude općine Primošten,

– prednost projektima koji se odnose na pred i posezonu,

– izvori financiranja projekta.

 

  1. IZNOS FINANCIJSKE POTPORE

Ukupan najveći mogući iznos potpore koji se može odobriti jednom organizatoru koji prijavljuje projekte je 25.000,00 kuna.

 

  1. NAČIN PRIJAVE PROJEKTA

Projekt se prijavljuje isključivo u pisanom obliku. Zajednički projekt više organizatora može prijaviti samo jedan, uz naznaku svih doprinosa drugih suorganizatora i donatora.

Obvezna dokumentacija za prijavu:

– ispunjeni obrazac Prijave,

– preslika rješenja o registraciji.

Prijava projekta mora sadržavati ovdje navedenu obveznu dokumentaciju. TZ općine Primošten zadržava pravo zatražiti dodatna pojašnjenja prijave. Prijava projekta može sadržavati materijale koji prikazuju rad prijavitelja, pisma preporuke i pisma namjere koja potvrđuju suradnju drugih organizacija, ustanova, tvrtki ili udruga u provedbi prijavljenog projekta.

Prijavu projekta s potpunom natječajnom dokumentacijom dostaviti na e-mail adresu

[email protected]  ili poštom na adresu:

Turistička zajednica općine Primošten, Trg biskupa Josipa Arnerića 2, 22202 Primošten

 

  1. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je do 20. veljače 2020. godine. Zakašnjele prijave i prijave koje ne sadrže natječajem propisanu obveznu dokumentaciju neće se razmatrati.

 

 

 

Turistička zajednica Općine Primošten

Turistički ured

Prijavnicu preuzmite OVDJE

 

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 15 siječnja, 2020 13:23