Obavijest vlasnicima o brisanju plovila iz upisnika zbog neplaćanja naknada za sigurnost plovidbe

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 8 prosinca, 2021 14:26

Obavijest vlasnicima o brisanju plovila iz upisnika zbog neplaćanja naknada za  sigurnost plovidbe

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i ove će godine provesti postupak brisanja jahti i
brodica po službenoj dužnosti, i to 15. prosinca 2021. godine. Naime, postupak brisanja jahti
i brodica od strane lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija po službenoj dužnosti, u
slučajevima ne plaćanja naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja, dvije
godine uzastopno, omogućen je izmjenama Pomorskog zakonika („Narodne novine“ broj
17/19).

Na internetskoj stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na Elektroničkoj
oglasnoj ploči upisnika brodova, objavljen je popis imena i/ili oznaka svih jahti i brodica
upisanih u postojeći upisnik za koje ovo Ministarstvo nema evidentiranu uplatu za 2019. i
2020. godinu.

Početni popis objavljen je u kolovozu ove godine i uredno ažuriran na tjednoj bazi prema
zaprimanju uplata. S obzirom na određeni broj uplata, a koje nisu plaćene prema zadanim
podacima za plaćanje naknade za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja, postoji
mogućnost da će se i za takve jahte i brodice provesti postupak brisanja po službenoj
dužnosti. U takvoj situaciji potrebno je dostaviti dokaz o plaćanju kako bismo utvrdili i
proveli uplatu te poništili rješenje o brisanju po službenoj dužnosti. Ukoliko vlasnik podnese
zahtjev za upis tako brisane jahte ili brodice mora proći proceduru prvog upisa koji
uključuje i obavljanje tehničkog pregleda.

Jahte i brodice koje imaju evidentirane hipoteke i založna prava brisat će se protekom tri
mjeseca od dostavljene obavijesti prema vjerovnicima koje su im već i upućene.
Broj brodica i jahti koje će se ovim postupkom obrisati iz Upisnika brodova je 8551.
Podsjetimo, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture uspostavilo je Upisnik brodova
Republike Hrvatske, kao jedinstveno mjesto upisa svih pomorskih objekata hrvatske državne
pripadnosti, čime se napustio dosadašnji sustav višestrukih upisnika i očevidnika koji su
vođeni na razini lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija te pojedinih vrsta pomorskih
objekata. Nastavno na to, krajem 2020. godine započet je postupak sređivanja podataka u
Upisniku brodova. Također, kako bi se u potpunosti uredili podaci o pomorskim objektima i
vlasnicima pomorskih objekata, Zakonom o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika
propisao se čitav niz novih odredbi koje se odnose na upis pomorskih objekata te sređivanje
podataka o pomorskim objektima i vlasnicima pomorskih objekata.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 8 prosinca, 2021 14:26