Odluka o produljenju roka za dostavu ponuda o davanju na korištenje javnih površina

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 16 ožujka, 2015 16:18

Odluka o produljenju roka za dostavu ponuda o davanju na korištenje javnih površina

Na temelju  članka 45. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) te  članka 18. Odluke o davanju na korištenje javnih površina ( « Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije« broj 7/09 i 6/11i „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/15 ) te članka  3., 4., 6. i 9.Odluke o naknadi za korištenje javne površine (« Službeni vjesnik Šibensko kninske županije « broj 4/11 i 6/11 i „ Službeni vjesnik Općine Primošten“broj: 2/12, 3/12, 5/13, 1/14 te istoimene Odluke Klasa: Klasa: 363-01/11-01/16; Ur.broj: 2182/02-01-15-2/6 od dana 13. veljače  2015. godine ) Načelnik Općine Primošten dana 16. ožujka 2015. godine donosi:

 

ODLUKA PRODULJENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA RASPISANOG NATJEČAJ

 O DAVANJU NA KORIŠTENJE OPĆINSKIH POVRŠINA

 ZA 2015.

 

 

  1. U Natječaj koji je u tijeku trajanja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje na

korištenje općinskih površina  otvorenomdana 02. ožujka / ponedjeljak/ 2015.

godine koji  traje do 16. ožujka /ponedjeljak/ 2015. godine koristi se ostavljena

mogućnost produljenja roka za dostavu ponuda  na način da se rok prolongira

do dana 27. ožujka /petak/ 2015. godine

 

Ponude se podnose  osobno u službi Tajništva ili pismeno poštom na adresu:

 

Općina  Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten s naznakom :

PONUDE za korištenje javne površine « NE OTVARAJ «

 

Odluke sa početnim cijenama nalaze se u privitku ove Odluke i sačinjavaju njen sastavni

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se na  službenoj web stranici

općine www.primosten.hr, oglasnoj ploči općine i „ Službenom vjesniku Općine

Primošten“

     

      Klasa: 372-05/15-01/1

      Ur.broj: 2182/02-02-15-4

      Primošten, 16.ožujka 2015. godine

 

 

                                                         NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN

                                                                                   v.r. Stipe Petrina  

Općina Primošten    

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 16 ožujka, 2015 16:18