ODLUKA OPĆINE PRIMOŠTEN: Od 15. ožujka 2020. zabranjuje se daljnji rad svim ugostiteljskim objektima

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 14 ožujka, 2020 17:46

ODLUKA OPĆINE PRIMOŠTEN: Od 15. ožujka 2020. zabranjuje se daljnji rad svim ugostiteljskim objektima

 

Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj. 1/18 i 2/18) dana 14. ožujka 2020. donosi sljedeću:

ODLUKU

Članak 1.

Zbog opasnosti širenja Corona virusa na području Općine Primošten i općenito zbog ugroze zdravlja stanovništva Republike Hrvatske, svim ugostiteljskim objektima (kafići i sl.), koji se nalaze na području Općine Primošten zabranjuje se daljnji rad u zatvorenom (poslovnom prostoru) i na otvorenom (štekat – javna površina), sve u svrhu učinkovitog provođenja mjera zaštite zdravlja građana.

Članak 2.

Nalaže se žurna i neodgodiva provedba ove Odluke.

Članak 3.

Općina Primošten međusobne odnose s pravnim i fizičkim osobama u svezi zakupa javne površine posebno će regulirati.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi od 15. ožujka 2020. godine do opoziva a objavit će se na mrežnim stranicama Općine Primošten i na oglasnoj ploči te će se o istoj obavijestiti i sredstva javnog priopćavanja, (portalima i sl.).

KLASA: 810-09/20-02/2
URBROJ: 2182/02-02-20-1
Primošten, 14. ožujka 2020. godine

OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 14 ožujka, 2020 17:46