Nik Tourist Service

OPĆINA PRIMOŠTEN:Poziv za 16.sjednicu Općinskog vijeća – Glavna tematika: Spomenik Gospe od Loreta i trenutni radovi u Primoštenu

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 16 studenoga, 2015 14:59

OPĆINA PRIMOŠTEN:Poziv za 16.sjednicu Općinskog vijeća – Glavna tematika: Spomenik Gospe od Loreta i trenutni radovi u Primoštenu

Poziv za 16.sjednicu Općinskog vijeća

Općina-Primošten-Gospa-kip

 

 

                                                              ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

-SVIMA-

                                                                                             

 

PREDMET:Poziv  za sazivanje 16.sjednice Općinskog vijeća

 

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na 16. redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana  20. studenog  (petak ) 2015. godine s početkom u 11,00 sati, u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

 

 

Predloženi dnevni red:

 

1 . Prijedlog Odluke o nastavku  započetog projekta – II Faze Spomenika Gospe od Loreta

 

 1. Prijedlog Odluke o uzimanja u zakup odgovarajuće hale na području

Zagreba za potrebe  izrade modela kipa Gospe od Loreta

 

 1. Prijedlog Odluke o nabavi izrade kipa u polistirenu za spomenik Gospe od Loreta u

Naravnoj veličini M 1:1

 

 1. Prijedlog Odluke o izradi polisterenskog pozitiva u mjerilu 1:1  kipa Gospe od Loreta

a prema umanjenom modelu izrađeno u mjerilu M1:20 uključujući izravno angažiranje

kipara Milun Garčević s ekipom koja će izraditi polistirenski pozitiv

 

 1. Prijedlog o nabavi materijala za izradu vanjske i unutarnje oplate (polistirenskog

negativa) skulpture Gospe od Loreta prema pripremljenom modelu

 

6.Prijedlog Odluke  o radovima betoniranja AB montažnih segmenata u pripremljenim

oplatama  skulpture Gospe od Loreta prema pripremljenom modelu uključujući i

transport i  i montažu segmenata autodizalicom

 

 1. 7. Prijedlog Odluke o nabavi usluge odgovarajućeg transporta  za potrebe dovršetka

projekta Spomenika Gospe od Loreta

 

 1. Prijedlog Odluke o nabavi i izradi mozaika za potrebe III Faze izrade spomenika Gospe

od Loreta

 

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2015. godine

 

 1. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine

Primošten za 2015. godinu

11. Prijedlog Odluke o namjeri kreditnog zaduživanja Općine Primošten / proč. tekst/

 

 1. Prijedlog Odluke o nabavi  dugoročnog kredita/ proč. tekst/

 

 1. Prijedlog Odluke o odabiru za predmet nabave kredita u visini od 10.000.000,00 kuna

za financiranje   kapitalnih projekata Općine Primošten

 

 1. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude :  I FAZA RADOVA  – SPOMENIK

GOSPE OD LORETA  i suglasnost na Ugovor o javnoj nabavi

 

 1. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova

rekonstrukcije i izgradnje preostalog dijela partera Trga Don Ive Šarića u Primoštenu i

suglasnost na Ugovor o javnoj nabavi

 

16.Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije  ponude u postupku javne nabave  radova

rekonstrukcije i izgradnje partera Ulice bana Josipa Jelačića u Primoštenu i suglasnost na

Ugovor o javnoj nabavi

 

 1. Prijedlog Odluke o nabavi radova rekonstrukcije javne rasvjete na potezu Ulice

bana Josipa Jelačića u Primoštenu

 

 1. Prijedlog Odluke o nabavi tucanika za potrebe Općine Primošten u 2016. godini

 

 1. Prijedlog Odluke o izradi II. školjere od Vile Fenč prema Maloj Raduči

 

 1. Prijedlog Odluke o nabavi usluge arheološkog istraživanja  na području planirane gradnje

spomenika Gospe od Loreta

 

 1. Prijedlog Odluke o nabavi izrade dvostranog reklamnog panoa i postavljanju istog na

zakupljenoj nekretnini u privatnom  vlasništvu

 

 1. Prijedlog Odluke o nabavi kamenih ploča i cementa za potrebe radova  nastavka sanacije

šetnice duž poluotoka Velika i Mala Raduča u Primoštenu

 

 1. Prijedlog Odluke o nabavi usluga prijevoza  tucanika na relaciji „Konjuška“ d.o.o.  –

odredišne plaže na području Općine Primošten s razastiranjem i planiranjem  prevezenog

materijala

 

 1. Prijedlog Odluke o nabavi police osiguranja za poslovnu zgradu čest. zgr. 2189/3 k.o.

Primošten, u  naravi Zdravstvene stanice u Primoštenu

 

 1. Prijedlog Odluke o nabavi police kolektivnog osiguranja od nesretnog slučaja
 2. Prijedlog Odluke o nabavi projektne dokumentacije reciklažnog dvorišta u Primoštenu

 

 1. Zamolba za refundaciju troškova  pripreme i organizacije  ovogodišnje manifestacije

„Primoštenske užance – Vadalj 2015“

 

28.Zahtjev Boćarskog  kluba „PRIMOŠTEN“ za sufinanciranje   dijela troškova u

sezoni 2015/16

 

29.Zahtjev  Hrvatske gorske  službe spašavanja Stanice Šibenik za korištenjem  sredstava iz

Proračun a   Općine Primošten s  Financijskim Planom izvršenja financijskog plana 2009

– 2015 i Programom  aktivnosti HGS  Stanice Šibenik  / s pojašnjenjima,  financ. Planom

i  komentarima/ za 2016. godinu

 

 1. Izvješće o Analizi stanja sustava civilne zaštite Općine Primošten u 2015. godini

 

 1. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području

Općine Primošten

 

 1. Prijedlog Odluke uređuje se osnivanje, sastav, veličina i popuna Postrojbe civilne zaštite

opće namjene Općine Primošten

 

 1. Uputa Ureda državne uprave ŠKŽ u svezi nadzora zakonitosti općeg akata Odluke o VI .

Izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa  na području Općine Primošten

 

 1. Odluke o zajedničkom projektu novog parkinga u Primoštenu

 

35 .Zapisnik s Odlukama 08. sjednice Upravnog  vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten

 

 1. Suglasnost Općinskog vijeća na Godišnje izvješće o Ostvarivanju Plana i programa

rada za pedagošku godinu 2015/16. i na Kurikulum  Dječjeg vrtića Općine Primošten za

pedagošku godinu 2015/16.

 

37.Suglasnost na Odluku o izboru člana Upravnog  vijeća Dječjeg vrtića Općine

Primošten iz reda odgojitelja i stručnih suradnika

 

38.Zapisnik s Odlukama 09. sjednice Upravnog  vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten

 

 1. Suglasnost Općinskog vijeća na Godišnji Plan i program odgojno obrazovnog

rada za pedagošku godinu 2014/15.

 

 1. Prijedlog za izmjenu osnivačkog akta sukladno važećem Zakonu o predškolskom odgoju

i obrazovanju te odgovarajućim važećim  standardima

 

41 Prijedlog Izmjene i dopune odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2015.

 

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi Općine Primošten

 

43.Ugovor o zakupu dijela nekretnine u privatnom vlasništvu Općina Primošten i Srećka

Belamarić, Klasa: 410-15/14-01/1; Urbroj: 2182/02-02-15-7 od dana 23. rujna 2015.

 1. Suglasnost na Sporazum Općine Primošten i Obrta za građevinarstvo i prijevoz „Gradnje

Sabljić „ od dana 16. listopada 2015. i Ugovora o cesiji / CESTAR d.o.o.  iz Splita/ od

Dana 26.10.2015. godine

 

 1. Poziv Gradonačelnika Paolo Nicolletti u ime Grada Loreto na sudjelovanje u projektu

promicanja, obnove i vrednovanja  „Loretskih hodočašća“ na EU razini

 

 1. Prijedlog Odluke o namjeri otkupa nekretnine za potrebe građenja zgrade

višenamjenskog centra  u Zagrebačkoj ulici u Primoštenu

47.Prijedlog Odluke o izradi idejnog rješenja zgrade višenamjenskog centra u Primoštenu

 

 1. Prijedlog Odluke o izradi idejnog rješenja i po potrebi komplet projektne

dokumentacije za Akvarij u Primoštenu

 

 1. Financijsko Izvješće S.D. LIGNJA“ Primošten za period od 01.01. do 31.08. 2015.

 

 1. Zamolba Ređine Huljev za otpis zatezne kamate po presudi P-1865/13 Općinskog suda u

Šibeniku

 

 1. Prijedlog Odluke o financiranju radova rekonstrukciji kanalizacijskog cjevovoda u Ulici

Bana Josipa Jelačića u Primoštenu

 

 1. Prijedlog Odluke o financiranju radova rekonstrukciji vodovodne mreže u Ulici Bana

Josipa Jelačića u Primoštenu

 

 1. Prijedlog Odluke o nabavi asfalta u površini od 10000m2 po potrebi u više

navrata  na području Općine Primošten

Paket zamolbi za komunalni doprinos

 na znanje: ISPRAVAK TAJNIKA 1, 2 i 3.

 

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                   Vinko Bolanča

 

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38, Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten
 9. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 10. Jere Nižić. Ribarska 22, Primošten
 11. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten
 12. Josip Gracin , Splitska 43, Primošten
 13. Jere Luketa, Sv. Jurja 6, Primošten

Općina Primošten

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 16 studenoga, 2015 14:59