Otvara se posjetiteljski centar ,,Kanal sv. Ante”

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 12 svibnja, 2023 21:52

Otvara se posjetiteljski centar ,,Kanal sv. Ante”

Samo je 14 dana ostalo do otvaranja novouređenog posjetiteljskog centra u kanalu sv. Ante.
Zahvaljujući EU projektu „Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku – 2. faza“ Javna ustanova
Priroda Šibensko – kninske županije nekadašnju je napuštenu zgradu u sklopu vojnog kompleksa
Minerska pretvorila u moderno opremljen centar s info pultom, suvenirnicom, atraktivnim
multimedijalnim muzejskim postavom, višenamjenskom dvoranom za predavanja i uredima zaposlenika.
Osim centralne zgrade posjetiteljskog centra, uređen je i vanjski okoliš s amfiteatrom i tri odmorišne zone,
caffe bar s otvorenom terasom i zimskim vrtom, poučna staza za slijepe i slabovidne osobe, te zgrada sa
sanitarnim čvorovima i skladištem.
Posjetiteljski centar “Kanal sv. Ante” je centralno mjesto za prezentaciju bioraznolikosti te
prirodnih i kulturnih vrijednosti zaštićenih područja Šibensko-kninske županije, namijenjeno
informiranju i edukaciji posjetitelja. Izložbeni sadržaji uključuju niz vizualnih eksponata, didaktičkih
modela, multimedijalnih interaktivnih prikaza flore i faune, posebice podmorja, koje uključivo s uređajima
virtualne stvarnosti posjetiteljima omogućuju neposredan doživljaj prirodnih vrijednosti prvenstveno
ekološke mreže Natura 2000 ušće Krke i Značajnog krajobraza Kanal-Luka u Šibeniku. Putem
multimedije su prezentirana sva zaštićena područja Šibensko-kninske županije te kulturna baština kanala
sv. Ante i buffer zona UNESCO spomenika Tvrđave sv. Nikole
Glavna atrakcija centra je stalni postav izložbe Dodir rijeke i mora, koji kao elaborirana
interpretacija znanstvenog proučavanja i praćenja tamošnjeg krajobraza, predstavlja osnovni izvor
edukativno- zabavnih muzeoloških sadržaja, uz već postojeću poučnu stazu. Stalna muzejska izložba
postupno s kopna uvlači posjetitelja u podvodni svijet estuarija rijeke Krke kroz nekoliko atraktivnih
tematskih jedinica: krajolik i krajobraz, estuarij, okoliš i podvodni svijet.
Uvodna prostorija centra priča priču o povijesti nastanka imena grada Šibenika, rijeke Krke i
Jadranskog mora. Prostorija na temu okoliša nudi poučno zabavni sadržaj s ciljem razvijanja svijesti o
čovjekovom utjecaju na okoliš, a posljednja je inscenacijska prostorija kroz koju se pruža velika maketa s
modelima podvodnih vrsta značajnih za ušće Krke.
Čitav sadržaj stalnog postava izložbe kojem je autor dipl. povjesničar i muzeolog Filip Beusan
utemeljen je na opsežnom jednogodišnjem istraživanju ušća Krke provedenom 2019. godine od strane
Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita.
– Centar će prezentirati prirodnu i kulturnu baštinu naše županije. Postav Dodir rijeke i mora poseban
akcent daje na područje ekološke mreže Natura 2000 – ušće Krke, edukativan je i zanimljiv, a među
ostalim za cilj ima i podizanje svijesti o važnosti očuvanja okoliša. Centar je zamišljen kao prihvatni
punkt za cijeli kanal sv. Ante, dakle tu posjetitelji mogu dobiti informacije, a onda krenuti šetnicom
kroz sam kanal ili prema tvrđavi sv. Nikole – najavljuje ravnateljica JU Priroda ŠKŽ mr.sc. Anita Babačić
Ajduk. – Kroz projekt su razvijena i 4 edukativna programa za 4 ciljne skupine djece i odraslih koji će
se provoditi u uvali Minerska i u samom centru. Programi čekaju verifikaciju Ministrastva znanosti i
obrazovanja.

Projekt „Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku – 2. faza“ ukupno je vrijedan 3.459.847,14
milijuna eura od čega je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa
Konkurentnost i kohezija osigurano 2.605.821,37 milijuna eura bespovratnih sredstava. Projekt su
sufinancirali i Ministarstvo regionalnog razvoja te Fond za zaštitu okoliša.

Nositelj projekta je Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije, a partneri na projektu su Šibensko-
kninska županija, Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije i Turistička zajednica

Šibensko-kninske županije.

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 12 svibnja, 2023 21:52