Otvoren je javni natječaj za dodjelu financijskih potpora udrugama

PrimoštenPlus
od PrimoštenPlus 21 studenoga, 2020 13:39

Otvoren je javni natječaj za dodjelu financijskih potpora udrugama

Ovaj javni natječaj upućuje se udrugama s područja Općine Primošten kako bi se zadovoljile
potrebe građana u područjima sporta, kulture i društvenih djelatnosti udruga građana koje su
registrirane na području Općine Primošten. Sredstva za rad udruga osiguravaju se iz
proračuna Općine Primošten.
Financijska sredstva osiguravaju se u proračunu općine za rad udruga putem projekata,
programa, odnosno aktivnosti – akcija i manifestacije, odnosno djelatnosti u navedenim
područjima koji su od interesa za Općinu Primošten.
Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva
čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski su
ograničeni i imaju definirane troškove i resurse.
Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem vremenskom
razdoblju kroz niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji. Mogu
biti jednogodišnji i višegodišnji.
Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti (sportske, kulturne, zabavne,
socijalne, humanitarne, gastronomske i druge) koje se provode s ciljem davanja
dodatne ponude na području Općine i razvoja Općine općenito.
Udruge sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti projekt, program ili aktivnost za
2021. godinu.
Financijska sredstva dodjeljuju se najviše do iznosa koji je udruzi koja se prijavila na natječaj
a koja je ranije bila financirana iz sredstava proračuna, do visine iznosa kojoj je istoj odobren
u 2020. godini.
Općina Primošten nije dužna prihvatiti financiranje svih postavljenih zahtjeva.

Više podataka kao i obrasce za prijavu potražite na stranici primosten.hr

PrimoštenPlus
od PrimoštenPlus 21 studenoga, 2020 13:39