Podnošenje zahtjeva za upis djece u vrtić

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 12 svibnja, 2020 10:30

Podnošenje zahtjeva za upis djece u vrtić

 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtići Općine Primošten,  primat će zahtjeve za upis djece jasličke i

predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i naobrazbe

od 04.svibnja -22. svibnja 2020.godine

VRSTE PROGRAMA:   

 • Redoviti cjelodnevni  10 satni program za djecu rane dobi (od navršene 1. godine do 3.godine života)
 • Redoviti cjelodnevni  10 satni program za djecu vrtićke dobi (od navršene 3. godine do polaska u školu)
 • Redoviti produljeni  smjenski program ( za djecu od navršene 3.godine života do polaska u školu, popodnevna )
 • Program predškole od 550 sati godišnje ( djeca u godini prije polaska u školu).
 1. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja dječjem vrtiću:

 1. popunjenu i potpisan zahtjev ,prijavu za upis i inicijalni upitnik (moguće preuzeti na web stranicama vrtića ili u dječjem vrtiću )
 2. presliku rodnog lista i OIB djeteta
 3. presliku osobne iskaznice oba roditelja/skrbnika i uvjerenje o prebivalištu
 4. e- radne knjižice zaposlenih roditelja
 5. potvrda o radnom statusu roditelja
 6. uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta
 7. iskaznica imunizacije (cijepljenja) – preslika,
 8. liječničku potvrdu pedijatra ili nadležnog liječnika
 9. ostalu dokumentaciju kojom se ostvaruje prednost pri upisu u dječji vrtić
 10. Roditelji djece koja već idu u vrtić, a kane i dalje ići, dužni su prijaviti svoju djecu za sljedeću pedagošku godinu, donijeti e-radne knjižice zaposlenih roditelja 
 1. PREDNOST PRI UPISU

Kriteriji kojima se određuje prednost pri upisu djece u Dječji vrtić određeni su Zakonom o predškolskom odgoju (NN br.10/97. čl. 20. st.1.).

 1. REZULTATI PRIJAVA UPISA  djece  bit će objavljeni na oglasnoj ploči vrtića, te na web stranici www.primosten.hr/dv-bosiljak/ od .26.lipnja 2020.god. (šifrirano )

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku 15 dana od dana objave iste,podnijeti žalbu Upravnom Vijeću Dječjeg  vrtića.

NAPOMENA!!!

Temeljem provedenih prijava za upis djece, organizirat će se odgojne skupine sukladno važećim standardima. Ukoliko ne bude dovoljan broj prijavljene djece u odnosu na propisane standarde, odgojne skupine neće se organizirati.

Prima se samo potpuna dokumentacija!

Prijave primamo isključivo poslane poštom ; Dječji vrtić Općine Primošten, Svetog Josipa 7, 22202 Primošten

 ili e-poštom; [email protected] ili [email protected] dok su na snazi mjere vezane uz COVID-19.

Dokumentacija predana izvan roka neće se razmatrati!

Svu dokumentaciju možete pronaći u sekciji za roditelje ili klikom na link ovdje

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 12 svibnja, 2020 10:30