Poziv za sazivanje 23.sjednice Općinskog vijeća

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 22 studenoga, 2016 12:58

Poziv za sazivanje 23.sjednice Općinskog vijeća

Evo koje su teme za raspravu…

1.Prijedlog Proračuna Općine Primošten za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. i

Plan razvojnih programa za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019.

/s Prijedlogom Odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten  za 2017. godinu/

 2.Izvješće o polugodišnjem izvršenju Proračuna Općine Primošten  za 2016. godine

/ za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine/

 

3.Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Primošten za 2017. godinu

4.Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Primošten za 2017. godinu

5. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2017.

6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2017. godinu

7.Prijedlog Programa javnih potreba u športu Općine Primošten za 2017. godinu

8.Prijedlog Programa financiranja političkih stranaka i članova predstavničkog

tijela  Općine Primošten  izabranih s liste grupe birača  za 2017. godinu

9.Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Primošten za 2016. godinu

10.Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture Općine Primošten za 2016. godinu

11.Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture Općine Primošten za 2016. godinu

12. Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti

Općine Primošten za 2016.

13. Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Općine Primošten za 2016.godinu

14. Upute za provedbu  obveza JLPRS u području sustava civilne zaštite od RH Državne

     uprave za zaštitu i spašavanje – Područni ured Šibenik

15.Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2016. godinu

16. Zahtjev Primoštena d.d .iz Primoštena – oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa

17. Zahtjev Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Šibenik za korištenjem  sredstava iz

Proračun a   Općine Primošten s  Financijskim Planom izvršenja financijskog plana 2015.

i Programom  aktivnosti HGS  Stanice Šibenik  / s pojašnjenjima,  financ. Planom

i  komentarima/ za 2017. godinu

18. Prijedlog PRIMA CENTRA o.o. zast. po Odvjetniku Šimi Mrdeža za zaključenje

Sporazuma

19.Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU šireg područja naselja „PRIMOŠTEN“

/Službeni  vjesnik Općine Primošten 1/12/

  1. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU naselja „DOLAC“

/ Službeni  vjesnik Općine Primošten 1/12/

 

  1. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU naselja „BILO“

/ Službeni  vjesnik Općine Primošten 1/12/

22. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na ostale  Odluke  i  Ugovore o bagatelnoj

nabavi  tijekom   2016. godine

  1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na ostale donacije,  sponzorstva i jednokratne

novčane  pomoći  tijekom   2016. godine

24.Odluka Skupštine Bucavca „ d.o.o. o  Zamolbi TOMMY „d.o.o.  za privremeno

oslobađanje od plaćanja troškova  čistoće

25. Prijedlog Projektnog plana za plažu Marina Lučica u sklopu marketinške strategije

Primoštena kroz slogan „ Grad plaža“ 

  1. Suglasnost Općinskog vijeća na Odluku Skupštine Bucavac“ d.o.o. o cijenama

prijevoza roba i tereta na području Primoštena lakim  dostavnim   vozilom

  1. Odluka Skupštine Bucavca „ d.o.o. o otpisu spornih dugovanja.
  2. Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten s Odlukama

– Suglasnost na  Godišnji plan i program  odgojno – obrazovnog  rada za pedagošku godinu

2016/2017.

   – Suglasnost na Kurikulum  Dječjeg vrtića Općine Primošten  za pedagošku  godinu

    2016/2017

29. Prijedlog Izmjene i dopune  rješenja  o  izboru novog člana   Upravnog  vijeća  Dječjeg

     vrtića Općine Primošten

30.Zapisnik sa 8. sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten s Odlukama

31.Suglasnost na : a/proč.tekst Pravilnika  o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u  Dječjem

     vrtiću Općine Primošten I b/ Rebalans za 2016. godinu

32.Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za uređenje Ulice Podadrage

33.Prijedlog Odluke o nabavi radova za Sportska igrališta uključujući tribine

34. Prijedlog Odluke o nabavi radova za nastavak školjere

35.Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim  vremenskim uvjetima 2016/2017. godine

36.Zamolba  „ KRISTINE „d.o.o. u svezi računa na ime potroška vode

37.Prijedlog Odluke o pripremi i organizaciji prigodnog domjenka uoči predstojećih

blagdana Božića i Nove 2017.  godine

 

Izvor: Primosten.hr

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 22 studenoga, 2016 12:58