Primoštensko Općinsko vijeće prihvatilo prijedlog proračuna za 2019. godinu u visini od 28,3 milijuna kuna

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 4 prosinca, 2018 11:46

Primoštensko Općinsko vijeće prihvatilo prijedlog proračuna za 2019. godinu u visini od 28,3 milijuna kuna

Primoštensko Općinsko vijeće je bez rasprave, amandmana i dodatnih upita prihvatilo prijedlog proračuna za 2019. godinu u visini od 28,3 milijuna kuna.

U općinsku blagajnu je od raznih općinskih poreza planirano uprihođeno 8,3 milijuna kuna, a od komunalne naknade i doprinosa više od 10 milijuna kuna. Od građevinskih dozvola i legalizacije iduće godine bi se u općinsku blagajnu trebalo sliti 8,5 milijuna kuna, što je za 1,5 milijuna više nego ove godine.
Najviše novca, nešto više od 10 milijuna kuna, uložit će se u izgradnju nove infrastrukture. Za šetnicu, koja bi u idućoj godini trebala dobiti puni profil obalne crte od 17 kilometra, predviđeno je utrošiti 1,5 milijuna kuna, a u tom projektu sudjelovat će i Šibensko-kninska županija s 300 tisuća kuna. U idućoj godini 1,5 milijuna kuna uložit će se i u dom za stare i nemoćne, a čak dva milijuna kuna u pješačke površine. I održavanje komunalne infrastrukture i javnih površina zahtijeva milijune, pa je za iduću godinu planirano utrošiti 3,5 milijuna kuna.

Kulturi u 2019. godini primoštenski vijećnici odredili su iznos od 560 tisuća kuna. Najviše novca iz programa kulture dobit će Narodna knjižnica – 226.600 tisuća kuna, puhačkom orkestru “Primošten” namijenjeno je 81.600 kuna, a udruzi građana “Krč” 60 tisuća kuna. Za djelovanje sportskih udruga, promicanje sporta, sportsko-rekreacijskih aktivnosti, sportskih aktivnosti mladih kategorija i sportskih manifestacija Općina će u idućoj godini potrošiti nešto manje od 300 tisuća kuna. Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti “težak” je 254.500 kuna.


Općinsko vijeće prihvatilo je i odluku o bratimljenju s još jednim europskim gradom. Zbog prijateljskih odnosa i suradnje na području kulture, turizma, sporta, gospodarstva i zaštite okoliša, Općina Primošten potpisat će sporazum o bratimljenju s gradom Gaflenzom u Austriji.

 

Izvor:Šibenski.hr/Vedrana Stočić

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 4 prosinca, 2018 11:46