Raspored radionica za ožujak 2022. u sklopu projekta “Revitalizacija Primoštena

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 28 veljače, 2022 09:26

Raspored radionica za ožujak 2022. u sklopu projekta “Revitalizacija Primoštena

Raspored radionica za ožujak 2022. u sklopu projekta “Revitalizacija
Primoštena”

Radionice/predavanja održavat će se preko
aplikacije ZOOM i uživo kao i do sada

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 28 veljače, 2022 09:26