Raspored radionica za travanj 2022. u sklopu projekta “Revitalizacija Primoštena”

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 31 ožujka, 2022 15:50

Raspored radionica za travanj 2022. u sklopu projekta “Revitalizacija Primoštena”

Raspored radionica za travanj 2022. u sklopu projekta “Revitalizacija
Primoštena” – Radionice/predavanja održavat će se preko
aplikacije ZOOM i uživo kao i do sada

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 31 ožujka, 2022 15:50