Šibenska Vinarija počinje otkup grožđa

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 24 rujna, 2014 14:16

Šibenska Vinarija počinje otkup grožđa

Otkup grožđa sa šibenskog područja Vinoplod Vinarija će početi u subotu. Grožđe će se otkupljivati isključivo od registriranih proizvođača koji dostave preslik Izvoda iz vinogradarskog registra, te popunjen prateći list koji izdaje Agencija za plaćanje u poljoprivredi

Šibenska Vinoplod Vinarija odredila je i cijene za ovogodišnji otkup pa će se grožđe sorte Debit otkupljivati po 3,20 do 6 kuna za kilogram, ovisno o jedinici sladora, Plavina po 3,20 do 5,70 kuna, a Babić od 3,20 do 6,30 kuna. Najviše cijene određene su za Maraštinu čija se cijena po kilogramu kreće od 3,20 kuna do čak 8,80, ako je jedinica sladora 20 i više. Ostale sorte grožđa otkupljivat će se po cijeni od 0,18 kuna za crno i 0,14 kuna za bijelo grožđe.

Za miješano grožđe napadnuto Botrytisom odnosno sivom plijesni, Vinarija je odredila cijenu od 10 lipa za kilogram.

Grožđe će proizvođačima biti plaćeno u tri rate, do kojih prva do kraja ove a ostale kroz sljedeću godinu.

Izvor: ŠibenikIn

loza babić primošten babić primošten

 

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 24 rujna, 2014 14:16