U Šibeniku održana radionica za izradu Masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 21 prosinca, 2022 11:17

U Šibeniku održana radionica za izradu Masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija

MASTERPLAN je podloga za sufinanciranje novih prometnih projekata, a najviše problema
treba riješiti u sustavu javnog prijevoza
Masterplan prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija je krovni prometni
dokument koji obuhvaća sve prometne sektore i kroz integrativni pristup sagledava sve njegove
segmente kao jednu cjelinu. On je istovremeno i podloga iz koje će izrasti novi projekti za EU
sufinanciranje usmjereni na rješavanje prometnih problema i izazova s kojima se susreću
Šibensko-kninska i Splitsko-dalmatinska županija, a koji, kako se iskristaliziralo tijekom analize
postojećeg stanja, uglavnom postoje u segmentu javnog prijevoza, odnosno u njegovoj
nepovezanosti i neintegriranosti.
Istaknuto je to na konferenciji za medije održanoj danas u Adriatic Business centru – ABC u
Šibeniku uoči radionice za izradu Masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja
Dalmacija na kojoj su sudjelovali svi dionici povezani sa sektorom prometa na području
Šibensko-kninske županije uključujući i predstavnike tijela i odjela koji su zaduženi za prometno
planiranje, upravljanje i organizaciju prometa. Cilj radionice je dobiti detaljnije informacije o
viziji razvoja prostora u raznim sektorima, kao i koncept pristupa rješavanju izazova i
ostvarivanju potencijala.


Jedan od brojnih ciljeva Masterplana je potaknuti gospodarstvo i zadržati stanovništvo,
odnosno spriječiti iseljavanje iz ruralnih područja i otoka dviju županija. Na to se posebno
osvrnuo šibensko-kninski župan dr. sc. Marko Jelić.
– Kad gledate ukupan broj jedinica lokalne samouprave koje se nalaze u tim depriviranim
područjima, on je značajan. Manji je problem obalni pojas. Da bi ljudi živjeli negdje, moraju
imati pristup onim civilizacijskim dosezima koji su normalni za 21. stoljeće. Moraju imati pristup
zdravstvu, školstvu, kulturnim, društvenim aktivnostima, ali nažalost, to nije slučaj. Naša
županija je završila javnu raspravu o javnom linijskom prijevozu, studija je gotova i treba biti

usvojena na Skupštini Šibensko-kninske županije. U ovom trenutku, jedina smo županija koja je
praktički završila svu pripremu, što je samo dio ove priče Masterplana, ali je to nama iznimno
bitno. Želimo biti predvodnici u povezivanju građana i poduzetnika međusobno te s Europom i
svijetom. Imamo luke, more, a sredstva za zračnu luku smo dobili amandmanom na proračun
Vlade RH i radit ćemo i na tome, naglasio je Jelić.


Voditelj projekta Masterplana funkcionalne regije Srednja Dalmacija Martin Bućan iznio je slijed
događanja od prijave i dobivanja sredstava na natječaju za sufinanciranje Europske unije do
početka realizacije projekta u siječnju 2022. godine.
– Ukupna vrijednost ovog projekta je 4.053.729,00 kuna od čega se 85% sufinancira sredstvima
Europske unije iz programa konkurentnost i kohezija. Projektne aktivnosti koje su ugovorene za
samu izradu Masterplana su 3.687.000,00 kuna, izrada Strateške procjene utjecaja plana
programa na okoliš na iznos od 134.375,00 kuna, upravljanje projektom 120.525,00 kuna i
promidžba i vidljivost 111.329,00 kuna, kazao je Bućan.
Masterplan prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija izrađuje tvrtka Trames
d.o.o. u partnerstvu s danskom tvrtkom Rambol i Urbanex iz Splita. S izradom se krenulo
početkom ove godine od prikupljanja podataka, analize postojećeg stanja i provedbe prometnih
istraživanja do projekata koji će imati više ili manje utjecaja na određenu prometnu mrežu i
sinergije između više vrsta javnog prijevoza, odnosno intermodalnosti.
– Masterplan je krovni prometni dokument koji obuhvaća sve prometne sektore i kroz
integrativni pristup sagledava sve kao jednu cjelinu. Glavna svrha Masterplana je dobiti na
jednom mjestu širu paletu projekata s kojima se može poboljšati prometna povezanost i
protočnost prometne mreže. Taj dokument onda služi za sufinanciranje iz EU fondova jer se
onda ne mora za svaki pojedinačni dokument gledati je li on isplativ ili ne. Masterplan sagledava
široku sliku i iz njega će proizaći detaljniji projekti, pojasnio je Marko Bašić iz tvrtke Trames
d.o.o. i dodao kako se u procesu izrade tog dokumenta kao najproblematičniji istaknuo javni
prijevoz.


– Uvijek je javni prijevoz taj koji je najproblematičniji, odnosno njegova nepovezanost i
neintegriranost. Naravno, postoje prometne zagušenosti na određenim cestovnim presjecima i
to treba rješavati. A hoćemo li proširivati cestu ili raditi projekte osvještavanja ljudi koriste više
javni prijevoz i na taj način smanjiti gužve, stvari su koje moramo predložiti i na kraju to moraju
županije provesti u svojim aktima, upozorio je Bašić.
Samu radionicu u procesu izrade Masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja
Dalmacija u Šibeniku vodila je Violeta Peran iz tvrtke Urbanex.
– Na radionici smo pokušali okupiti predstavnike različitih sektora, dovesti ih za isti stol i otvoriti
međusektorski dijalog. U prvom koraku smo pokušali identificirati poteškoće svih prometnih
sektora i vidjeli smo da je najveći dio bio adresiran na cestovnu prometnu mrežu, na pomorski
promet i generalno autobusni prijevoz, što gradski, što međugradski i međužupanijski. Tražili
smo odgovore kako poboljšati određene situacije. Cilj je da svi prođu i prodiskutiraju različite
izazove i potencijalna rješenja što nam je zapravo baza za analiziranje tog strateškog okvira,
kazala je Peran.

Radionica u Šibeniku održana je s ciljem dobivanja detaljnih informacija o viziji razvoja prostora
u raznim sektorima, kao i o konceptu pristupa rješavanju izazova i ostvarivanju potencijala.
Organizirala ju je Splitsko-dalmatinska županija kao nositelj projekta izrade Masterplana
prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija. Projektni partneri su Šibensko-
kninska županija i Grad Split.
Glavni cilj izrade Masterplana prometa funkcionalne regije Srednja Dalmacija (FRSD) je
rješavanje prometnih izazova i problema kao što su slaba i neefikasna unutarnja povezanost
koja za posljedicu ima depopulaciju ruralnih područja i koncentraciju gospodarskih aktivnosti u
urbanim sredinama.


U Masterplanu će se provesti detaljna analiza stanja prometnog sustava s aspekta organizacije,
operativnog funkcioniranja, voznog parka i prometne infrastrukture te identificirati glavni
problemi koje treba riješiti, izraditi multimodalni prometni model za planiranje i odabir
najpovoljnijih rješenja razvoja prometa, osmisliti budući prometni sustav te izraditi Strateška
studija utjecaja na okoliš. Implementacijom mjera definiranih u planu trebala bi se povećati
učinkovitost i održivost prometnog sustava sukladno potrebama stanovnika na prostoru regije.
Funkcionalna regija Srednje Dalmacije (FRSD) obuhvaća područje Šibensko-kninske i Splitsko-
dalmatinske županije s 564.173 stanovnika i ukupne površine 19.776,40 km2. Sastoji se od 75
lokalnih samouprava (54 općine i 21 grad).
Područje FRSD u prometnom smislu predstavlja kompleksno prometno područje koje obuhvaća
različite vidove prometa, kao što su to cestovni, željeznički, zračni i vodni promet, a koji
zahtijevaju intermodalnost i integriranost prometa/prijevoza. Shodno navedenom, izradom
Masterplana bi se trebalo osigurati da se obuhvate svi navedeni vidovi prometa, njihove
specifičnosti, kao i kompleksnosti povezane s njima.
Masterplan prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija izradit će se u skladu sa
Strategijom prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine.

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 21 prosinca, 2022 11:17