Vrijeme opasnosti od požara na otvorenim prostorima

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 6 lipnja, 2014 17:30

Vrijeme opasnosti od požara na otvorenim prostorima

Budući da slijedi vremenski period tzv. proljetne požarne sezone zbog viših dnevnih temperatura zraka koje za posljedicu imaju isušivanje tla i biljnog pokrova povećava se mogućnost lakog nastanka požara otvorenog prostora koji mogu imati za posljedicu veću materijalnu štetu na opožarenim poljoprivrednim i šumskim površinama, te oštećenje nadzemnih instalacija niskonaponskih i visokonaponskih električnih vodova i moguće ljudske žrtve.

požar primošten

Loženje vatre na otvorenom prostoru i spaljivanje korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla na poljoprivrednim površinama uređeno je Odlukom Županije brodsko-posavske (SL 07/96) i dozvoljeno je u razredu male opasnosti od požara. U danima umjerene opasnosti dozvoljeno je spaljivanje uz prisutnost 3 osobe i priručnu opremu za gašenje požara uz uvjet da se ne omogući prelazak vatre na susjednu poljoprivrednu površinu, odnosno ako se radi o kontroliranom spaljivanju tada se obavještava vatrogasna postrojba (JVP ili DVD) koja može i osiguravati prisutnost određenog broja vatrogasaca i opreme kod spaljivanja. Kod visokog ili vrlo visokog stupnja opasnosti od požara zabranjeno je loženje vatre na poljoprivrednim površinama i spaljivanje biljnog pokrova. U vremenu od 16. lipnja do 31. srpnja zabranjeno je spaljivanje i loženje vatre na poljoprivrednim površinama. Razrede opasnosti određuje Državni hidrometeorološki zavod, a priopćava ga Centar 112 Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Zbog povreda odredbi navedene Odluke fizičke i odgovorne osobe mogu odgovarati novčanom kaznom u iznosu od 500 kn, a pravna osoba u iznosu od 700-2000 kn.

Prilikom spaljivanja biljnog pokrova ili loženja vatre na otvorenom prostoru svaka je osoba dužna voditi računa da ne izazove požar, odnosno nekontrolirano širenje vatre. Za osobu koja izazove požar sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) propisana je novčana kazna u iznosu od 15.000-150.000 kn ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana a za nehatno izazvan požar novčana kazna u iznosu od 2.000-15.000 kn.

požar primošten

Zbog nesavjesnog i neodgovornog spaljivanja mogu nastati velike materijalne štete odnosno ugrožena imovina većeg opsega, pa čak i ljudske žrtve. Požarom kojim je izazvana opasnost za život i tijelo ljudi ili izazvana opasnost za imovinu većeg opsega u Kaznenom zakonu Republike Hrvatske (NN 125/11, NN 142/12) postoji i kaznena odgovornost odnosno čini se kazneno djelo „Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom“ za koje je propisana kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Stoga ovim priopćenjem želimo potaći građane da prilikom spaljivanja otpada, suhe trave i drugih materijala, odbacivanjem opušaka, održavanjem piknika, korištenjem roštilja u prirodi i slično budu krajnje odgovorni i savjesni kako ne bi došlo do neželjenih posljedica. A ukoliko se dogodi nekontrolirano širenje vatre, potrebno je žurno obavijestiti vatrogasce na broj telefona 93, policiju na 192 ili Centar 112.

Izvor: Policija.hr

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 6 lipnja, 2014 17:30