Zajedno znanjem i srcem za Primošten

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 13 svibnja, 2021 10:30

Zajedno znanjem i srcem za Primošten

PROMO – Sponzorirani članak

 

Demografski program:

– Osiguranje  prehrane djece i učenika,
– Financiranje putnih troškova učenika i studenata,
– Stipendiranje studenata prema jasnim kriterijima (socijalno stanje, –  izvrsnost, tražena zanimanja i dr),
– jasna potpora redovnom radu svih udruga i sportskih društava-klubova,  posebno onima koji uključuju rad s djecom i mladima,
– Izgradnja sportsko rekreacijskog centra (sportske dvorane, nogometnog – igrališta),
– Ostale mjere potrebne za stjecanje  statusa „Općina  prijatelj djece“,
– Potpore mladim obiteljima sa ciljem gradnje obiteljske kuće
– Potpore obiteljima za 1,2,3,4,i više djece,
– Komunalna oprema cijelog prostora općine, a sve sa ciljem stvaranja  okvira za gospodarsku aktivnost u svim naseljima te je potrebno  i nužno  pokrenuti projekt Aglomeracije Primoštena na čitavom području
općine  u suradnji s županijskim Vodovodom i odvodnjom koristeći  sredstva iz  strukturnih fondova EU,
– redefinirati /smanjiti/ visinu komunalne naknade za novogradnju i   legalizaciju postojećih objekata
– Poticati gradnju/otvaranje domova za  stare i nemoćne s dva tipa,
– Osigurati dostupnost zdravstvene zaštite starog stanovništva
– Laboratorijske usluge i medicinske pretrage u sklopu ambulante primarne zaštite i hitne pomoći u Primoštenu…

Gospodarski program:

– Geodetska izmjera KO Primošten i uređenje vlasništva,
– Uređenje  poduzetničke zone,
– Turizam kao glavna gospodarska djelatnost treba se obnoviti kako bi  ponovno bila konkurentna na turističkom tržištu i općina Primošten  kao prestižna turistička destinacija. Potrebno je  učiniti sve da se
postojeći kapaciteti obnove i stave u funkciju u suradnji sa županijskim vlastima i  Vladom RH, kao i razvijanje zdravstvenog i sportsko-rekreacijskog turizma u svrhu produljenja sezone,
– Izgradnja pomorske infrastrukture za sportske lučice i komunalne vezove na području općine Primošten (Dolac, Primošten),
Izgradnja  komunalne infrastrukture u Primoštenu u vidu  tržnice,  ribarnice i mrtvačnica (Kruševo, Prhovo, Primošten, Široke),
– Posebno je potrebno pristupiti razvoju projekta zaštite kulturne baštine i  autohtone arhitekture (BUCAVAC – završetak uvrštavanja u popis UNESCO-a, obnavljanje Užanci, zavičajni muzej,
– Poljoprivredna proizvodnja  treba se ojačati kroz postojeće PZ, poticati razvoj OPG-ova u poljoprivredi usmjerenih prema potrebama turizma kao temeljne gospodarske djelatnosti. Pokrenuti osnivanje Centra za
vinogradarstvo i maslinarstvo,
– Kontinuirano planiranje gospodarskih aktivnosti sukladno prostornim planovima orijentiranim na proizvodnju obnovljivih izvora energije na bazi fotonaponskih  elektrana u svrhu stvaranja energetske
samoodrživosti općine Primošten.

LISTA ZA OPĆINSKO VIJEĆE:

1. dr. sc. Nedjeljko Marinov
2. Nikolina Friganović
3. Ivo Perkov
4. Vice Skorin
5.  Josip Gracin
6. Nevenka Bašić
7. Ante Gobov
8. Jere Pancirov
9. Lorenta Gracin
10. Srećko Perkov
11. Katica Skorin
12. Sonja Koričančić
13. Danče Sobočanec

Svojim glasom omogućuješ promjenu,

Svojim glasom daješ potporu Primoštenu bez podjela,

Svojim glasom daješ potporu Primoštenu perspektive,

Svojim glasom doprinosiš stvaranju lokalne zajednice u kojoj će mladi postati nositelji razvoja,

Svojim glasom doprinosiš miru i perspektivi sadašnjih i budućih stanovnika naše Općine.

ZAJEDNO, ZNANJEM I SRCEM ZA PRIMOŠTEN!

 

 

 

 

 

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 13 svibnja, 2021 10:30