Županija raspisala poziv za dodjelu sredstava poduzetnicima

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 26 ožujka, 2022 11:45

Županija raspisala poziv za dodjelu sredstava poduzetnicima

Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove Šibensko-kninske županije raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticajnih sredstava gospodarskim subjektima u 2022. godini.

U cilju razvoja maloga gospodarstva Šibensko-kninska županija dodjeljivat će poticajna sredstva gospodarskim subjektima za sufinanciranje troškova:

1. marketinških aktivnosti za troškove nastupa na domaćim i inozemnim sajmovima (zakup, opremanje izložbenog prostora), izrada idejnog rješenja za oblikovanje proizvoda ili usluge (dizajn), izrada internetske stranice, oglašavanje i izrada promidžbenog materijala,

2. stručnog osposobljavanja i usavršavanja, osim troškova studija i redovnog školovanja,

3. kupnje dugotrajne imovine za registriranu djelatnost pojedinačne nabavne vrijednosti iznad 2.500,00 kuna (bez PDV-a),

4. razvoja inovacija i to za troškove savjetodavnih usluga za inovacije, troškove pomoćnih usluga za inovacije, troškove dobivanja, potvrđivanja i obrane patenta i ostale nematerijalne imovine (intelektualnog vlasništva).

Korisnici Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća sukladno Zakonu o poticanju malog gospodarstva isključivo obrti, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću i proizvodno uslužne zadruge (osim zadruga koje pretežito obavljaju ili većina zadrugara pretežito obavlja primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ribarstvo), a koja su registrirana i djeluju na području Šibensko-kninske županije, te imaju najmanje 1 zaposlenog.

Za subvenciju iz članka 1. ovog Javnog poziva sufinancirati se može do 80 posto prihvatljivih ostvarenih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna.

Cjeloviti tekst Programa i obrasci zahtjeva za dodjelu poticajnih sredstava u 2022. godini sastavni su dio ovog Javnog poziva i mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove Šibensko-kninske županije ili na internetskoj stranici Šibensko-kninske županije www.sibensko-kninska-zupanija.hr, te se dostavljaju isključivo u zatvorenoj omotnici, neposredno ili poštom na adresu:

Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubića I. br. 2, 22 000 Šibenik, uz naznaku: „Subvencije gospodarskim subjektima u 2022. godini“.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja osiguranih sredstava, a najkasnije do 1. studenog 2022. godine. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 022/460-708 ili 022/460-737.

 

 

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 26 ožujka, 2022 11:45