28 kilometara do hitne :(

PrimoštenPlus
od PrimoštenPlus 15 srpnja, 2015 12:04

28 kilometara do hitne :(

Pogledajte prilog HRT-a o problematici hitne medicinske pomoći u Primoštenu !

Mi smo bez komentara!

Link HRT: OVDJE

 

PrimoštenPlus
od PrimoštenPlus 15 srpnja, 2015 12:04