Dupini viđeni ispred Primoštena

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 6 rujna, 2014 21:37

Dupini viđeni ispred Primoštena

Danas pred kraj dana predivni morski sisavci posjetili su naše malo misto. Kako javlja naša čitateljica Sonja Tudor, fenomenalan prizor se odvijao između otoka Maslinovika i Primoštena. Dupini su uvijek rado viđeni “gosti” i veselimo se svakoj njihovoj posjeti. Kako je to izgledalo, pogledajte u par fotografija autora Matka Tudora.

dupini u Primoštenu

dupini u Primoštenu

dupini u Primoštenu

 

Mnogi od nas ne znaju da su dupini sisavci kao i mi. Iako oblikom tijela možda podsjećaju na ribe i nemaju tijelo prekriveno dlakom zadržali su sve ostale karakteristike kopnenih sisavaca –  toplokrvni su, dišu plućima, a ženka koti živo mlado koje  u početku života hrani mlijekom. Dupini spadaju u skupinu kitova (red Cetacea) i to podskupinu kitova zubana (podred Odontoceti). I kitovi iz skupine usana (Mysticeti), oni veliki koji se hrane planktonom i sitnom plavom ribom također se povremeno mogu vidjeti u Jadranu. Jedina vrsta za koju sa sigurnošću možemo reći  da još uvijek živi i razmnožava se u Jadranu je dobri dupin (Tursiops truncatus). Nekada su u Jadranu živjeli i obični dupini (Delphinus delphis). Zahvaljujući programu istrebljivanja dupina 50-tih godina prošlog stoljeća više nismo sigurni žive li oni još kod nas jer se posljednjih desetljeća viđaju samo rijetke, pojedinačne životinje.  Izvor teksta: Plavi Svijet.org

Ukolike opazite dupine u Vašoj blizini, slobodno javite Institutu Plavi svijet

Ploveći morem možda ste susreli kita, dupina ili morsku kornjaču? Dojavite nam vaše opažanje. Vaši podatci mogu nam pomoći u praćenju pojavljivanja pojedinih zanimljivih ili jedinstvenih jedinki, u nadzoru stanja populacija u Jadranu ili u utvrđivanju područja od interesa za daljnja istraživanja.

Podatke o opažanju možete nam poslati e-mailom na [email protected] ili nas nazovite na 051 604 666.

Zabilježite vrstu (ili detaljan opis opažene jedinke), lokalitet (po mogućnosti GPS koordinate) i vrijeme (datum) opažanja te broj opaženih jedinki. Poželjno je da priložite i kratki opis opažanja – koliko ste bili udaljeni, kako su se opažene jedinke ponašale, da li je bilo interakcija sa plovilima ili ribarskim alatom i slično.

Naravno, svaka fotografija ili video ključne su jer temeljem vaših fotografija možemo utvrditi poznajemo li pojedinu jedinku te gdje je opažena.

 

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 6 rujna, 2014 21:37