Iz Ženskog Libra – BEPA I VANE

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 13 lipnja, 2014 09:29

Iz Ženskog Libra – BEPA I VANE

 

Bepa i Vane za stolon stoju.  Isprid njih kajin sa štirkon, peče i pegla na žeravu! Bepa žmiče peču i maše peglon.

 

BEPA: (puše kaj uvik)

 

Java odnija i njih i Užance i lude in glave. Pa oće biti, pa neće biti, pa oće pa neće. A kada se meni staroj lako parićati iz prve.

Nikad na vrime! Vajik se skandaljaju! Kada nije liše treviti svoj svit, proćakulati, nasmijati se, a neka dođu i furešti. Ko će ga znati, more koji furešt viditi ono ča naš čovik ne vidi – ovu lipotu i mir.

 

VANE:

 

Je je, privelika lipota! Cile godine nema ni maške ni pasa, samo čaglji i diblje gude! A da su se baranko lovci sitili pa nan skuvali koji butić i počastili narod! Nego svake godine fažola i stupanca, pa neka se čuje ko je koliko pojija!

 

BEPA:

E, a ove godine nema niti puške večere. Bome ja san u krtolu parićala tekice biline i kruva i po litre polomnika pa ćemo dikod sesti za zid i poisti da nas ne uvati debulica.

 

VANE:

Puške večere ćemo samo sanjati i sićati ih se ka se takamo u onu EU. Tamo ti je: koliko platiš tuliko i brke omrsiš. Moli Boga da je dun Ive slavija svoj pir na vrime, jerbo  nebi se mi onako lipo počastili ispod koprve na putu. Tribalo bi puste karte izvaditi za bokun pojisti s nog. E glavno da si ti deklamirala s onon Miron Dragišinon za EU. Jur vas je stigla!

 

BEPA:

Aj, aj muči! E, umelo ga evo mi je uvatila peča, kako ću je vakvu žutu vrći na glavu!

 

 

VANE:

Ka si hantava, daj meni ja ću ti! (ćapaje joj iz ruke, ali Bepa ne pušća peglu)

Ususret užancama Podgreben (30)

 

BEPA:

Nema mi ča mržje nego se parićavati na niku prišu! Nisan mogla naći mudane, skuto, postole svetašnje, a morala san nadožuntati i kanicu 2 pedlja od lani, koliko san krešila!

 

VANE:

Ha, ha, ha! Jesi se bome svaljala! A i ja nisan mogla naći svoje mudante na 4 sveze. Oni moj lule obučiva ih je za krukljače u Selu u šestomu misecu, pa ih šporke i proparane zabacija iza bavula. Umela san se dok san ih našla! Moli Boga za Zelinu mašku ča ih je istegla!

 

BEPA:

Ajde jopet, fala Bogu da smo i ove godine ode, pa neka i samo jedan dan!

 

VANE:

Mene ti je samo strah za dogodine!

 

BEPA:

Pravo govoriš mala! Da nije kokod bacija čare na ove naše Užance! Ima ti svakakvih očiv! Znaš kako su naši stari kadili blagoslovljenin cvićem svetoga Ante kuće, štale, živo, bolesne i zdrave, velike i male. Evo iman ja spremljenoga cvića još od pokojne sekrve, a ode san vidila i nidi kadinjak! (Vazima kadinjak)

 

VANE:

 

Ma kakvo ti je to grno suho cviće. Takvoga san jedanput cvića stavila pokojnomu ocu u sobu da mu mrliše, a on me pita da ča san mu to vrgla, oli je tovar. Ali kad si već donila ajmo ga mi užgati i pokaditi cili ovi narod i misto da sveti Ante odnese svako zlo od nas!

 

 

 

BEPA:

Ode ima  4 VRSTE BLAGOSLOVLJENOG CVIĆA:

–       SLANOVAC (crveni)

–       SMILJ

–       LAVANDA

–       GOSPINA TRAVA

 

CVIĆE SE MEĆE NA ŽERAVU I SLAŽE U KRIŽ, A ONDA SE KADI I GOVORI MOLITVA SVETOMU ANTI – 3 X. Ajmo ća!

 

BEPA I VANE:

 

SVETI MOJ ANTE!

NE KADIM TEBE, NEGO SVAKO ZLO OD TEBE. KOLIKO JE NEBO OD ZEMLJE, UNOLIKO SVAKO ZLO OD TEBE. SVETI ANTE, RAJSKA DIKO, TVOJE DOBRO PRIVELIKO. AKO JE TVOJE DANJE, KAKO SI DA, TAKO I ODNESI!

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 13 lipnja, 2014 09:29