Nik Tourist Service

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2015. godini

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 16 siječnja, 2015 14:30

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2015. godini

Na temelju Programa za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2015. godini KLASA: 402-07/15-01/1; Ur.broj:2182/1-06-15-1 od 13. siječnja 2015. godine, Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije r a s p i s u j e

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2015.godini

 

 U cilju razvoja maloga gospodarstva Šibensko-kninska županija dodjeljivat će poticajna sredstva gospodarskim subjektima za slijedeće namjene:

– marketinške aktivnosti: nastupi na sajmovima/izložbama u 2015. godini, promidžbeni materijal, istraživanje tržišta i slično,

– stručno osposobljavanje i usavršavanje: osposobljavanja za tradicionalneobrtničke djelatnosti, stručno osposobljavanje zaposlenih kod uvođenje novih tehnologija i slično,

– troškovi osnivanja, odnosno pokriće dijela troškova registracije i pokretanja poslovanja.

 

Korisnici Programa mogu biti obrti, društva s ograničenom odgovornošću do 250 zaposlenih i proizvodno uslužne zadruge, koji su registrirani i djeluju na području Šibensko-kninske županije, te nemaju duga prema državi.

Prednost pri ostvarivanju prava na subvenciju imaju oni subjekti malog gospodarstva koji obavljaju proizvodnu djelatnost, s većim brojem zaposlenih, koji povećavaju konkurentsku sposobnost kroz uvođenje novih oblika poslovanja, inovacija, usvajanje novih proizvoda i tehnologija i sl., izvoznici, početnici (do 3 godine poslovanja), koji su u 100% vlasništvu branitelja domovinskog rata, invalida, žena i mladih do 30 godina, čije projekte sufinanciraju i jedinice lokalne samouprave ili tijela državne uprave.

 

Obrasci zahtjeva za subvencije mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Šibensko-kninske županije ili sa web stranice Šibensko-kninske županije www.sibensko-kninska-zupanija.hr te se dostavljaju na adresu:

Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije

Trg Pavla Šubića I, br 2

22 000 Šibenik, uz naznaku:

„Subvencioniranje gospodarskih subjekata u 2015. godini“

Zahtjevi se podnose do utroška proračunskih sredstava, a najkasnije do 31. ožujka 2015.g.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 022/460-735 ili 022/460-736.

 

Upravni odjel za gospodarstvo

Šibensko-kninske županije

 OBRAZAC ZA SUBVENCIJE 2015.

 

KLASA:402-07/15-01/1

Ur.broj:2182/1-06-15-2

Šibenik, 13. siječnja 2015.

Izvor:Općina Primošten

 

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 16 siječnja, 2015 14:30